Comunicarea despre producerea accidentelor de muncă

24 iulie 2019

Conform modificărilor intervenite în legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Legea nr.79 din 24.05.2018, prin care a fost modificată Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008), art. Articolul 231.Controlul de stat al respectării de către angajatori a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi  altor acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă este exercitat de următoarele autorităţi ompetente în domeniul siguranţei ocupaţionale:   

 a) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de egislația din domeniile sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranța alimentelor, producerea și circulația nului și a produselor alcoolice;   

 b) Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniile comerţului cu produse nealimentare și prestări servicii, inclusiv turistice;

c) Agenția Naţională pentru Sănătate Publică – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice;

    d) Inspectoratul pentru Protecția Mediului – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul protecției mediului și resurselor naturale;

    e) Agenția Națională Transport Auto – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului rutier;

    f) Autoritatea Aeronautică Civilă – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul aviației civile;
    g) Agen
ția Navală – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transportului naval;
    h) Agen
ția Națională pentru Reglementare în Energetică – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din sectorul electroenergetic;

    i) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul comunicațiilor electronice;

   j) Agenţia pentru Supraveghere Tehnică – pentru unitățile de producere şi de prestări servicii din toate celelalte domenii de activitate, care nu sînt prevăzute la lit. a)–i), inclusiv pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu excepţia Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Administrației Naționale a Penitenciarelor şi Centrului Naţional Anticorupţie, care îşi organizează activităţi de inspecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin serviciile lor de specialitate, care au competenţă numai pentru structurile din subordine.

În acelaş timp, coordonarea la nivel naţional și monitorizarea controlului de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale sînt exercitate de Inspectoratul de Stat al Muncii.

În legătură cu faptul că, autorităţile din domeniul siguranţei ocupaţionale, la momentul transmiterii competenţelor de control de stat asupra respectării legislaţiei din domeniul siguranţei ocupaţionale nu dispuneau de personal – inspectori de muncă, până la 14.06.2019 cercetarea accidentelor de muncă a fost efectuată de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

În temeiul Hotărîrii Gvernului nr.291 din 11.06.2019 au fost modificate unele prevederi ale Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005 şi anume din 15.06.2019 „accidentele de muncă grave şi mortale produse la locul de muncă se cercetează de inspectorii de muncă din cadrul autorităţii compentente în domeniul siguranţei ocupaţionale, conform competenţei prevăzute la art. 231 alin.(1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008, iar cele cu incapacitate temporară de muncă – de comisia angajatorului. În cazul în care angajatorul nu are posibilitatea de a constitui o comisie de cercetare a accidentului, acesta va fi cercetat de autoritatea competentă în domeniul siguranţei ocupaţionale.” pct.14 din Regulament.

                  Prin urmare, conform competenţei materiale atribuite prin actul normativ mai sus menţionat, angajatorii au obligaţia de a comunica despre accidentelor produse la locul de muncă autorităţilor competente din domeniul siguranţei ocupaţionale, după cum urmează:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) 022264647

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) 022852925

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP) 022501932, 067130007

Agenţia pentru Supraveghere Tehnică (AST) 022212333, 067712333

Agenţia Navală (AN) 022737566, 079112122

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) 079943476, 080012300

Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) 022497807

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) 069999356

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) 080080800

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului (IPM) 060600712