Comisiile consultative de specialitate au examinat proiectele de decizii propuse spre examinare în ședința ordinară din 15 aprilie 2021

13 aprilie 2021

          În zilele de  12-13 aprilie 2021 în incinta Sălii de protocol a Consiliului raional Șoldănești au avut loc şedinţele  comisiilor consultative de specialitate: Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie și comerț; Drept şi disciplină; Medicină, protecţie socială şi muncă, la care au fost examinate și puse în discuție proiectele de decizii pentru ședința ordinară din 15 aprilie 2021.

        Membrii comisiilor precum şi specialiştii de profil au supus analizei materialele aferente proectelor de decizii şi au dat o apreciere conținutului acestora în raport cu finalitatea adoptării lor. Împreună cu recomandările de rigoare şi analiza separată, membrii comisiilor au dat avizul corespunzător fiecărui proiect de decizie în parte.

          O atenţie deosebită a fost acordată subiectelor legate de executărea bugetului raional pe anul 2020, alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă, soldul disponibil al bugetului raional, dar și din componenta raională a Direcției Învățământ. La fel, au fost analizate conținutul și finalitatea proiectelor de decizii legate de aprobarea  Programului de activitate a Consiliului raional pentru  trimestrul II al anului 2021,  modificarea anexei nr.10 a deciziei nr.6-9 din 10 decembrie 2020, precum și aprobarea  Cadastrului funciar al raionului  pentru anul curent.

Prin Dispoziția Președintelui raionului Nr.14 din 02 aprilie 2021,  pe ordinea de zi ai ședinței ordinare din 15 aprilie curent au fost incluse în total 22 de chestiuni. Acestea vor fi examinate și de alte 2 comisii consultative de specialitate: Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport și Învățământ, cultură, sport și culte a căror ședințe se vor desfășura în zilele ce urmează.

Secția administrație publică