Comisiile consultative de specialitate au examinat proiectele de decizii pentru şedinţa din 23.12.2020

22 ianuarie 2020

La data de 20 ianuarie în incinta Consiliului raional Şoldăneşti au avut loc şedinţele  comisiilor consultative de specialitate: Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie și comerț, Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport,Medicină, protecţie socială şi muncă, Drept şi disciplină.

           În cadrul şedinţelor consilierii au audiat informaţia prezentată de raportori (specialişti din domeniu) şi au supus dezbaterii proiectele de decizii venind cu propuneri şi doleanţe pe marginea subiectelor expuse.

           O atenţie deosebită a fost acordată subiectelor ce privesc  Planul operaţional actualizat privind Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Şoldăneşti pentru anii 2015-2020, corelarea bugetului raional  pentru anul 2020, dar şi cu privire la modificarea unei anexe din Decizia Nr. 9-5  din  10.12.2019 şi anume a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru  drumurile publice locale pentru anul curent.

           În legătură cu ultima întrebare, prin dispoziţia preşedintelui raionului  Şoldăneşti fost creată o comisie formată din consilieri  pentru a inspecta  drumurile raionale şi a aprecia  prin deplasare la faţa locului a situaţiei existente şi identificarea traseelor care necesită a fi reparate cu prioritate.La fel au fost   apreciate  sumelor necesare de alocat pentru întreţinerea de rutină a drumurilor,întreţinere periodică şi reparaţiile curente. În acest context,   propunerile înregisrate urmează a fi supuse dezbaterii la şedinţa extraordinară din data de 23.01.2020.

Prin vot unanim membrii comisiilor de specialitate au avizat proiectele supuse discuţiei  care urmează a fi supuse votului propriu-zis în cadrul şedinţei Consiliului raional Şoldăneşti.

Secţia Administraţie Publică