Comisia raională pentru situații excepționale a examinat nivelul de pregătire pentru perioada de iarnă

17 decembrie 2020

Săptămâna trecută membrii comisiei raionale pentru situații excepționale s-au întrunit în ședință pentru a decide în privința nivelului de pregătire pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2020-2021.

Fiecare membru s-a expus pe marginea problemelor din sfera proprie de competență. Astfel, primul a vorbit șeful-adjunct al Secției Situații Excepționale, Veaceslav Pană. El a comunicat despre faptul că nivelul de pregătire al Secției este unul satisfăcător: a fost verificată tehnica antiincendiară, inclusiv materialul extinctor; au fost evaluate riscurile de incendii planurile de acțiune corespunzătoare (la sistemele de încălzire pe bază de gaz) . Totuși a constatat că unitățile de transport vechi din dotare provoacă probleme la deplasarea rapidă și promptă la intervențiile solicitate.

Șeful Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri, Victor Iurcu, a informat despre structura drumurilor ce traversează raionul Șoldănești (192,59 km), că din totalul de 46 de drumuri  2 sunt trasee naționale, 5 – drumuri regionale și 19 – sectoare de drum (acestea-s gestionate de Consiliul raional). Pentru pregătirea de iarnă a drumurilor raionale au fost alocați peste 300 de mii de lei din Fondul rutier. De efectuarea lucrărilor este responsabilă filiala Șoldănești a SA „Drumuri-Soroca”. În total, pentru sectoarele de drum periculoase în condițiile meteorologice de iarnă au fost pregătite 470 de tone de material antiderapant cu proporția de 10 % sare, inclusiv 140 – pentru drumurile naționale,  162 – pentru cele regionale și 168 – pentru raionale.

Pentru efectuarea acestor lucrări, SA ”Drumuri-Soroca” dispune în raion de 2 tractoare T-150.  Tehnica suplimentară precum autogreider, încărcător este contractat  de la agenți economici locali. În ziua anterioară raportării,  pe toate sectoarele de drum au fost împrăștiate circa 101 tone de material antiderapant. Brigăzile mobile care s-au deplasat de la un sat la altul au lucrat pe toate sectoarele manual. La ora 8.30 drumurile republicane erau deja deblocate.

Au fost întâmpinate probleme pe drumurile regionale, blocate la Salcia, la Dobrușa, de asemenea lângă cătunul Lelina, dar până la finele zilei au fost și ele deblocate. Victor Iurcu consideră că SA „Drumuri-Soroca” a făcut față. Careva accidente n-au avut loc și nici stopări semnificative. A recunoscut totuși că copiii nu puteau ajunge acasă înspre Alcedar din cauza că  sectorul de la Tarasova  era periculos. Sectorul dinspre Lelina la fel a fost deblocat, dar mai târziu. A mai menționat și alte sectoare problematice de drum, în special cel dinspre Vadul-Rașcov. Tehnica și materialul antiderapant sunt pregătite pentru a lucra mai departe. Ce ține de drumurile din oraș și alte localități, a constatat cu regret că sursele alocate din fondul rutier se folosesc pentru reparație și întreținere, deși consiliile locale ar putea  rezerva bani și pentru așa situații spre a putea încheia contracte cu agenți economici. A adus drept exemplu SA „Salubritate Șoldănești”, care dispune de material antiderapant și tehnica necesară.

Domnul președinte al raionului, Nicolae Mândru, a declarat că are careva rezerve referitor la nivelul de pregătire la acest capitol. „Haideți să recunoaștem că tehnica nu a fost pregătită îndeajuns! … Bine că ghețușul a ținut doar o zi, dar cum aveam să ne descurcăm dacă el se menținea mai multe zile? Cum aveam să facem față? Trebuie de conlucrat cu toți factorii de decizie pentru a găsi soluția cât mai urgent!”.

Victor Iurcu a fost de acord că pregătirea nu a fost ideală, totuși a menționat că angajații SA „Drumuri Soroca”, inclusiv el personal, au depus toate forțele și au folosit toate metodele ca, în final, să facă față problemei apărute, deși, pe unele sectoare de drum procesul a durat până mai târziu. Se va lucra în continuare spre îmbunătățirea pregătirii și remedierea acestor dificultăți în eventualitatea apariției lor pe parcurs.

Șeful Inspecției pentru protecția mediului Șoldănești, Leonid Paierele, a spus că nu știm cum va fi iarna și dacă vom ieși din ea cu atâta material antiderapant. El s-a referit la cele 19 sectoare de drumuri raionale, îndeosebi la curățarea fășiilor forestiere de protecție a drumurilor, care-s pline cu deșeuri, dar și de crengi netăiate. A mai spus că crengile căzute pe drum pot crea probleme pentru circulație.

Drept răspuns, Victor Iurcu a atras atenția că cifrele menționate de dânsul se referă doar la luna decembrie. Pentru lunile următoare urmează să se aloce surse suplimentare la ședința Consiliului raional. El a mai spus că pentru defrișare au fost alocați 47 de mii de lei. Aici a intervenit președintele, care i-a recomandat lui Paierele să adreseze Secției Construcții (…) cu un demers prin care să indice sectoarele de drum nedefrișate, pe care consideră el că urmează a fi curățate în mod prioritar, ca atunci când se face analiza pentru repartizarea surselor în anul viitor (la întocmirea devizului de cheltuieli) să se țină cont de această prescripție. Atunci poate și consilierii vor decide să aloce mai multe surse financiare  pentru defrișare. Ar trebui chiar de elaborat un plan de acțiuni pentru 2-3 ani de defrișare, ca în perspectivă să fie totul curat pe aceste porțiuni de drum.

La discuție s-a alăturat și șefa Secției Economie, Galina Nani, care s-a interesat ce măsuri au fost întreprinse pentru securitatea deplasării cetățenilor pe trotuarele de pe străzile  Eminescu, Păcii, Cantemir din orașul Șoldănești, dar și pe cele din satele unde acestea au fost construite, deoarece mai mulți oameni s-au plâns de pericolul care-l prezintă ele pe timp de ghețuș. Răspunsul lui Iurcu a fost scurt: ”Nu avem la balanța Consiliului raional nici un metru de trotuar, toate sunt la balanța primăriilor. Noi nu avem surse alocate pentru trotuar”. El a adus drept exemplu primăria orașului, care a încheiat contract cu SA „Salubritate Șoldănești” să efectueze lucrările de acoperire a trotuarelor cu material antiderapant când este ghețuș.

Șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Vladimir Rusu, a raportat despre nivelul de pregătire pentru perioada de iarnă a beneficiarilor de protecție socială. El a spus că în raion activează15 servicii sociale, inclusiv Serviciul de asistență parentală profesionistă, Serviciul de case de copii de tip familial.  „În Asistența parentală profesionistă avem 15 unități și o casă de copii de tip familial cu 47 de copii”. 

Președintele  s-a interesat dacă lucrătorii sociali din primării sunt asigurați cu toate cele necesare activității lor, dacă au parte de toate condițiile și facilitățile, precum lumină, căldură, telefonie. I s-a răspuns că în majoritatea cazurilor nu au fost probleme la acest capitol, cu excepția satelor Chipeșca, Vadul-Rașcov și Salcia, care au fost soluționate pe parcurs în  conlucrare cu administrațiile publice locale.

Apoi Vladimir Rusu a informat că 398 de beneficiari sunt deserviți de 51 de lucrători sociali. Aceste persoane vulnerabile și singuratice sunt supravegheate nu vor îngheța de frig la iarnă. În luna noiembrie 4156 de beneficiari au primit bani pentru perioada rece a anului (a câte 500 de lei), suma totală a acestui ajutor fiind de 2 milioane 780 de mii de lei. În comparație cu anul precedent, cam cu 1 mie de persoane mai mult au primit acest ajutor. La Azilul de bătrâni se află la moment 24 de persoane (acolo sunt 27 de locuri). E cald, însă urmează a fi procurate niște piese tehnice pentru a asigura o căldură mai mare în încăperi. A menționat că persistă problema adresării insistente a unor cetățeni care vin cu cereri ca părinții lor bătrâni să fie primiți la azil. Li se explică: la azil sunt cazați prioritar acei bătrâni singuratici, care n-au rude sau copii. Chiar acum se pregătesc 2 dosare pentru suplinirea locurilor libere.

S-a mai discutat despre identificarea unei încăperi pentru oamenii străzii, unde să fie plasați temporar pentru 24 de ore până se clarifică situația lor. Vladimir Rusu a spus că la Direcție este deja o asemenea odaie, pregătită pentru cazurile dacă există pentru cineva pericol de îngheț. Ea e dotată cu apă la robinet și veceu.

Directorul Spitalului raional, Veaceslav Palii, a indicat că centrala termică autonomă a instituției este verificată și gata de utilizare, tot utilajul este deservit la timp: Recent s-a făcut profilactica punctelor termice. E o problemă că li s-a defectat un automobil (din 2). Acum numai unul face naveta permanent la Bălți și Chișinău, ducând încolo probele la Covid-19.

Nicolae Mîndru, care este și președinte al comisei, a menționată că primește zilnic informația de la Veaceslav Palii despre starea de lucruri la spital și a fost plăcut surprins să afle că 1 zi în urmă nu a fost raportat nici un caz. Iar în ziua precedentă au fost raportate doar 3 cazuri: e semnul unei tendințe de scădere! „Da, parcă avem o mică scădere a numărului de pacienților trimiși la triere”- a spus Veaceslav Palii. La momentul raportării erau 32 de pacienți la tratament, 10 la triere și 2 în stare gravă în Secția Reanimare.

„Acuma protocolul permite de a externa persoanele a căror stare se ameliorează fără a le face test repetat. Avem o problemă cu asigurarea instituției cu personal calificat. Rata de infectare a lucrătorilor medicali e foarte mare. Despre persoana tânără decedată: credeți-mă, e o tragedie mare și pentru medici!”. Veaceslav Palii a asigurat asistența că tânărul a primit aceleași îngrijiri medicale ca și ceilalți pacienți care au suferit de această molimă, adăugând că nu există pericol să nu fie locuri în spital.

Nicolae Mîndru s-a exprimat că trebuie să fim mereu pregătiți și pentru un scenariu mai rău, să avem și un plan de alternativă. De asemenea – să fie altă intrare/ieșire pentru a nu lăsa în stradă oamenii. Palii a răspuns că nu demult au procurat 30 de paturi pentru acest caz și că proiectul de reparație a unei secții se află la control.

Directorul Centrului de Sănătate Șoldănești, Constantin Balanici,a informat că sistemul de încălzire autonomă lucrează bine, stocul necesar de medicamente se află în depozitele instituțiilor medicale din subordine, au fost schimbate pneurile de iarnă la mașina de serviciu. La OFM de la Poiana sunt probleme cu încălzirea, însă temporar lucrează un reșou electric. Rezerva medicamentelor este suficientă pentru 3 luni înainte. Probele la Covid-19 se recoltează deja de 3 ori pe săptămână – luni, miercuri și vineri. Astfel, săptămâna curentă s-au colectat 43 de teste, dintre care 24 au fost pozitive. Îmbolnăvirile predomină în zonele Șoldănești, Vadul-Rașcov și Răspopeni. Dacă înainte din cei testați erau 60-70 % pozitivi, săptămâna curentă – 50 %.

Pe parcursul ședinței au mai fost raportate și alte informații referitoare la sănătatea publică, învățământ, poliție, economie ș.a.

La finele ședinței a fost adoptată Hotărârea ca toți factorii de decizie să-și concentreze eforturile pentru realizarea acțiunilor în condițiile meteorologice specifice sezonului rece în diverse sfere de activitate și domenii sociale ale raionului.  La fel, președintele comisiei – Nicolae Mîndru a recomandat conducătorilor prezenți la ședință să constate singuri lacunele din activitatea lor și să reacționeze prompt în vederea soluționării cu eficiență a acestora.În legătură cu apropierea multașteptatelor sărbători de iarnă, inclusiv încheierea anului 2020, a transmis un mesaj de felicitare, în care a venit cu îndemnul ca fiecare dintre noi să luăm în anul care vine doar lucrurile bune care au marcat anul 2020. „La mulți ani! Să vă aibă Domnul în paza sa”.

Secția Administrație publică