Comisia raională pentru reglementarea activităţii transportatorilor de călători s-a întrunit în mai multe şedinţe cu reprezentanţii APL de nivelul I

17 noiembrie 2021

La data de 14 septembrie 2021 a avut loc şedinţa de lucru a dlui Andrei Spînu, Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, cu reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale din Moldova şi asociaţiilor reprezentative din domeniul transporturilor rutiere, la care s-a abordat problema rutelor regulate, efectuarea acestora, precum şi asigurarea necesităţilor populaţiei cu transporturi rutiere. În legătură cu aceasta, autoritatea administrativă ,, Agenţia Naţională Transport Auto” din cadrul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova a solicitat Consiliului raional Şoldăneşti revizuirea Programului de transport rutier raional Şoldăneşti, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 6-18 din 04 decembrie 2014 ( cu actualizarea anuală), în partea ce ţine de deservirea serviciilor existente, modificarea lor, ţinînd cont de necesităţile populaţiei din raion, ori excluderea acestora, conducîndu-se de prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.

În acest context, săptămîna trecută, în incinta Consiliului raional Şoldăneşti au fost desfăşurate mai multe  şedinţe de lucru la care au participat reprezentaţi ai Consiliului raional, primarii localităţilor din raion şi dna Poianschi Larisa, managerul Societăţii pe Acţiuni ,,Baza de transport auto nr.29 din Şoldăneşti”, în calitate de operator de transport rutier în raionul Şoldăneşti.

Ţinînd cont de aşezarea geografică a localităţilor şi luînd în consideraţie demersurile parvenite din partea unor primării din raion şedinţele au fost organizate după criteriul zonal.

În cadrul acestor şedinţe, care au derulat într-o atmosferă constructivă primarii localităţilor au avut posibilitatea de a se expune, de a înainta propuneri pe marginea modificării şi completării Programului de transport de călători, punând în prim plan necesităţile populaţiei din  localităţile lor .

În final, participanţii la aceste şedinţe au solicitat Consiliului raional şi operatorului de transport rutier elaborarea unui nou Program de transport rutier raional Şoldăneşti, ţinând cont de opiniile şi propunerile lor, cu ulterioara aprobare în şedinţa Consiliului raional Şoldăneşti.

Secretarul Comisiei

raionale pentru reglementarea

activităţii transporturilor de călători