Comisia raională pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate a decis acordarea suportului monetar pentru 15 familii din raionul Șoldănești

29 iulie 2021

În ziua de joi, 29 iulie 2021, membrii Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate s-au întrunit în ședință. Componența comisiei a fost următoarea : Vasile Macovei – președintele comisiei, Rusu Vladimir –vicepreședinte, Galben Olesea – secretar al comisiei, Dehcanov Iuliana, Sveclă Serafima și  Țurcan Lidia – membri  . În calitate de invitați, la ședință au fost prezenți și asistenți sociali comunitari  din teritoriu. În baza analizei  raportului de evaluare  a situației mai multor familii și recomandărilor echipelor multidisciplinare, membrii comisiei prin acord unanim au decis acordarea și redistribuirea suportului monetar în sumă totală de 23 080 lei către 15 familii din raion, dintre care 10 din orașul Șoldănești, 3 din satul Salcia și 2 din comuna Vadul-Rașcov.

Suportul monetar a fost oferit beneficiarilor pentru procurarea produselor alimentare, obiectelor de primă necesitate și a lemnelor. Suma minimă acordată a fost de 990 lei și cea maximă de 2028 lei. Pe parcursul anului 2021 de suport monetar au beneficiat 31 familii din teritoriul raionului, pentru aceasta au fost transferate surse bănești în sumă de 46 160 lei.

Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești