Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a aprobat noi măsuri de protecție și sprijin familial pentru minorii în situație de risc

26 iulie 2021

La 22 iulie curent, în incinta Sălii de protocol a Consiliului raional Șoldănești a avut loc o nouă ședință a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate la care au fost examinate în total 10 chestiuni. Comisia s-a întrunit în următoarea componență: Aurica Vlas – vicepreședinte al comisiei, Vadim Groza – viceprimar al or. Șoldănești, Ion Bumbac – psiholog SAP, Aurel Codrean – coordonator C. P., Maria Clipa – medic CSPT, Radu Corețchi – secretar al comisiei.  Pentru toate subiectele abordate în cadrul ședinței curente, membrii comisiei au dat aviz pozitiv. Astfel, a fost decisă încetarea plasamentului în Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă a 3 copii, cu plasarea a altor 4 copii în cadrul aceluiași serviciu, scoaterea unui copil din centru de plasament, precum și aprobarea în funcție a unui asistent parental profesionist pe un termen de 12 luni.

Suplimentar, din cadrul Serviciul de sprijin familial a fost alocat ajutor bănesc de 3500 lei unei familii cu 4 copii,  de 1500 și respectiv 2600 lei    unor familii cu 2 copii, iar o familie cu 1 singur copil a primit un ajutor în sumă de 3000 lei. În total, familiilor nominalizate le-au fost repartizate surse în sumă de 10 600 lei.

Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului