Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificulate a aprobat măsuri de protecţie pentru mai mulţi minori

2 iulie 2021

La data 30 iunie 2021 a avut loc şedinţa Comisiei  raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate. Componenţa comisiei a fost alcătuită din următorii membri: Macovei Vasile- preşedintele comisiei, Groza Vadim –viceprimar or.Şoldăneşti, Rusu Larisa – cadrul de sprijin, Bumbac Ion –psiholog SAP, Codrean Aurel – coordonator C.P, Clipa Maria – medic CSPT, Rotaru Daniela – Inspector pe minori şi moravuri, Corețchi Radu – secretar al comisiei (subsemnatul).

Conform ordinii de zi au fost examinate 10 chestiuni privind situaţia minorilor din localităţile Şoldăneşti, Pohoarna, Cotiujenii Mari, Sămăşcani şi Vadul-Raşcov. Pentru 7 subiecte din cele abordate membrii Comisiei au dat aviz pozitiv, la 2 subiecte au avertizat părinţii că e ultima lor şansă de corectare faţă de copii, iar un subiect a fost amînat pentru o altă şedinţă, din motivul neprezentării la şedinţă a mamei unui  copil. Drept urmare, a fost decisă încetarea plasamentului unui copil  în Casă de tip familial, a 5 copii din Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă, plasarea a altor 2 copii în  cadrul aceluiaşi serviciu  şi menţinerea a 6 minori în familie.

Radu Coreţchi, secretar al Comisiei