Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică Șoldănești s-a întrunit astăzi în ședință

7 august 2020

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârii nr. 21 din 24.07.2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind prelungirea stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul țării și în legătură cu agravarea situației epidemiologice prin COVID-19, influențată de creșterea numărului de persoane infectate cu Covid-19 în localitățile raionului, membrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică  s-au întrunit azi în ședință discutînd pe marginea mai multor subiecte dintre care:

a) Autoritățile administrației publice de ambele niveluri, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în raionul Șoldănești, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți locuitorii raionului și alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului Șoldănești, vor asigura respectarea strictă a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 stipulate în Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică Șoldănești.

b) Autoritățile administrației publice locale de nivelul I vor reanima activitatea celulelor de criză din localitățile administrate (prin conlucrare, coordonare, ședințe online – fiecare în domeniul său).

Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești! Respectați măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19! Sănătatea are prioritate!