Comisia de evaluare a concursului raional ”Cea mai modernă, mai salubră și amenajată localitate” în teritoriu

19 iunie 2019

 Conform Deciziei Nr.1-29 din 29 martie 2019 a Consiliului Raional Șoldănești cu privire la desfășurarea Concursului rational ”Cea mai modern, mai salubră și amenajată localitate”, săptămîna aceasta membrii comisiei de evaluare au efectuat vizite în localitățile participante la concurs (majoritatea localităților din raion).

Ei au apreciat nivelul de salubritate și amenajare a localităților conducîndu-se de mai multe criterii de evaluare, precum prezența informației estimative și a materialelor ilustrative (plan, fotografii, video) care să reflecte sumar  măsurile întreprinse  în această primăvară, activitățile și volumul de lucru efectuat: amenajarea întrărilor în localitate, amenajarea aspectului localității (pod, însemne, numărul de arbori plantați), lichidarea gunoiștilor stihiinice, recultivarea lor (numărul, volumul deșeurilor evacuate, suprafața salubrizată).

         La criteriul amenajării gunoiștilor autorizate membrii comisiei au solicitat de la reprezentanții autorităților publice locale de a prezenta decizia consiliului local în acest sens.

În privința  salubrizării spațiilor verzi, comisia a obesrvat modul în care au fost înverzite spațiile adiacente drumurilor, din parcuri, scuaruri, terenurile instituțiilor publice, cimitirelor,  dar și numărul   arborilor  plantați.

Unul dintre criterii a fost amenajarea scuarurilor, parcurilor, aleelor floristice și plantarea arborilor.

Criteriul privind starea sanitaro-epidimiologic se referă în mod principal la calitatea apelor dar și a frecvenței dezinfectării spațiilor acvatice, inclusiv a fîntînilor.La acest capitol comisia s-a interest despre numărul fîntînilor publice din fiecare sat care au fost dezinfectate în acest an.

Ultimul criteriu după care s-au ghidat membrii comisiei a fost nivelul de defrișare și curățire a arborilor care încurcă la deplasarea transportului și cetățenilor în străzile și drumurilor localităților.

Concursul este organizat și  se desfășoră în mod tradițional mai mulți ani la rînd în cadrul Campaniei de primăvară de salubrizare a localităților  și amenajare a localităților în strînsă colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului Șoldănești, dar și reprezentanții altor instituții competente.

Secția Administrație Publică