CNAM anunţă reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru unele categorii de cetăţeni

16 martie 2021

Agenția teritorială Centru a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)  informează că, pînă la data de 31 martie 2021, inclusiv, sunt aplicate reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, în temeiul prevederilor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021, nr. 256 din 16.12.2020 și Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1593-XV din 26.12.2002.

Conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021, nr. 256 din 16.12.2020, persoanele fizice prevăzute la pct.1 lit. b) – fondatorii de întreprinderi individuale și fondatorii de gospodării țărănești; lit. c) – persoanele fizice care iau în arendă sau folosință terenuri agricole, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură; lit. d) – titularii de patentă de întreprinzător; lit. e) – persoanele fizice care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje și alte bunuri materiale, cu excepția terenurilor agricole; pct. 3 şi la pct. 4 din anexa   nr. 2 la Legea nr. 1593/2002, precum şi cetăţenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în legea menţionată, care achită până la data de 1 aprilie prima de AOAM în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din costul integral de 4056 lei, adică achită 2028 lei.

Persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, beneficiază de reducere de 60% la achitarea primei de AOAM în sumă fixă (achită 1622,40 lei) până la 1 aprilie.

Totodată, persoanele fizice proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract (lit. a), alin. (1), anexa nr. 2 la Legea 1593/2002) beneficiază de reducere de 75% la achitarea primei de AOAM în sumă fixă (achită 1014 lei) până la 1 aprilie.

După data de 1 aprilie 2021, persoanele ce nu au achitat prima de asigurare în sumă fixă în termenul legal, achită prima de AOAM în mărime integrală (4056 lei), cu aplicarea prevederilor art. 231 a Legii 1593/2002 – acordarea statutului de persoană asigurată peste 7 zile din momentul achitării primei și art. 30 alin. (1) a Legii 1593/2002 cu achitarea penalităţii de întârziere – 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întîrziere.

Agenţia Teritorială Centru CNAM