Casa de cultură din satul Cobîlea la cei 50 de ani de activitate

16 aprilie 2021

Despre Centrul Comunitar din satul Cobîlea se vorbește mult  dar s-a scris puțin. Pentru a atrage investiții capitale și reparația Casei de Cultură, aleșii locali ai satului Cobîlea au decis, cu câțiva ani în urmă, reorganizarea instituție de cultură în Centrul Comunitar  Cobîlea. Primarul satului Angela Ababei, împreună cu directorul Centrului Comunitar Viorica Bahnă, cu o deosebită mândrie s-au oferit să ne fie ghizi. Astăzi acest edificiu este una din cele mai frumoase construcții de menire socială și culturală din perimetrul satului.  Dispune de o sală mare de spectacole cu o capacitate  de 600 locuri, unde se organizează activitățile principale precum: concerte, şedințe, festivități, întâlniri de afaceri etc. În cadrul Centrului Comunitar activează un ansamblu model de fluierași – fetițe “Crăițele”, ansamblul folcloric “Busuioc” și ansamblul de dans popular “Stejarii lui Ștefan”, care se bucură de succes din partea locuitorilor satului şi a spectatorilor din alte localităţi. 

În incinta Centrului Comunitar activează două  biblioteci publice, una  pentru maturi și alta pentru copii, care se află la etajul doi. Ospitalieră, precum tradiția satului, în pragul bibliotecii publice pentru copii ne-a întâlnit directorul Olga Martin. Amenajată cu gust, cu cărți solicitate la raft, dar și cu o bogată expoziție de lucrări hand made în fire vegetale. Este o pasiune aparte a dnei Olga, pe care o împărtășește cu drag tuturor copiilor.

Ne-a  copleșit atenția și  biblioteca publică, unde director este Zinaida Duruc. Inundată de flori, dotată cu computere pentru utilizatori, conectată la rețeaua wi-fi, cu sistem de încălzire autonomă- toate pentru confortul utilizatorilor.

Tot la etajul doi se află o sală în proces de reparație, care pe viitor se va transforma într-o sală de sport. Se prevede procurarea aparatelor de fitness și echipamente sportive: benzi de alergare, aparate de forță, biciclete staționare ș.a. echipament de fitness. Deocamdată aici sînt adunate exponate pentru muzeul satului.

Dar cel mai mult ne-a impresionat un birou unde erau instalate stative, la care se țese țol pentru viitorul muzeu al satului. Din lipsa de țesători profesioniști, în acest proces sînt implicați toți angajații instituțiilor de cultură. Toți, în timpul liber, taie cordele și toți pe rând se așează la stative…În imagine la stative –primarul Angela Ababei

La primul etaj se afla foaierul unde se petrec discoteci pentru tineret și alte activităţi. Tot acolo a fost amenajată, cu bun gust, o sală mare și spațioasă, pentru diferite ceremonii, reparată în întregime cu aportul locuitorilor satului Cobîlea. Este în process de reparație  o încăpere unde este construit  un cuptor în stil tradițional. Această încăpere va fi data în folosință tuturor organizatorilor de ceremonii pentru a coace și a păstra calde bucatele tradiționale.

Tot cu suportul consătenilor a fost amenajat și terenul de joacă  pentru copii, care are menirea de a dezvolta și consolida sănătatea fizică a copiilor,  să interacționeze cu alți copii, să participe la activități de grup si să-și facă prieteni.

 In decursul celor 50 de ani de activitate  de la fondare, scopul tuturor celor care au condus această instituţie a fost să lase în urma lor activităţi memorabile,  evenimente de prestigiu, care să ducă faima localității atât în ţară cât şi  peste hotare. Un astfel de eveniment este renumitul Festival Republican de muzică și dans ”La umbra stejarului” închinat Binecuviinciosului Voievod al Țării Moldovei Ștefan cel Mare și Sfînt, organizat bienal în parteneriat cu Consiliul raional Șoldănești. Acest Festival se desfășoară grație renumitului stejar secular (peste 750 ani) care stă neclintit ca un oștean bătrân și prietenos, păstrând cu sfințenie memoria sacra, liniștea eterna și peripețiile istorice a unui popor vrednic și viteaz cum sînt cobâlenii.

Valentina Rotaru, specialist

Secția Cultură, Tineret și Sport Șoldănești