Cei mai buni plugari ai raionului au primit diplome, medalii și premii bănești

4 decembrie 2020

În legătură cu marcarea recentă a Zilei profesionale a  lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prin hotărârea comisiei  de totalizare a Concursului cu privire la evaluarea performanțelor din agricultură pentru anul 2020, a fost decisă acordarea diplomelor, medaliilor și premiilor bănești unora dintre cei mai buni agenți economici din agricultură din raionul Șoldănești (pe mai multe categorii). Astfel, pentru performanță la cultivarea culturilor cerealiere de grupa I s-au calificat pe locul I, primind  premii bănești și medalii de învingători : Sandic Mihail, conducător GȚ  ”Sandic Gheorghii Mihail” din s. Șipca,  Cojocaru Gheorghe, conducător SRL ”Luan Cov Grup” și Lucia Ceban , conducător ÎI ”Lucia Ceban” din comuna Cotiujenii Mari. 

Locul II a fost obținut de către: Belous Vasile din satul Alcedar (GȚ Belous Vasile Vasile”), Cristea Ilie  din satul Răspopeni (GȚ ”Cristea Ilie”) și  Strelciuc Gheorghe, conducător SRL ”Pohoarna Agro” din satul Pohoarna. Tot dnul Strelciuc, pentru conlucrarea cu administrația publică locală, aportul adus la salubrizarea localității, acordarea serviciilor cetățenilor comunității pe parcusul anului, s-a învrednicit de Titlul onorific ”Omul anului 2020 în domeniul  Complexului Agroalimentar”.

Pe locul III s-au plasat  Singureanu Victor –conducător al detașamentului de recoltare din cadrul SRL ”Global Farming International”, Belous Vasile  Andrei (conducător SRL ”Vagadi”) din c. Alcedar și Cebotari Petru (GȚ ”Cebotari Petru Alexandru”) din comuna Dobrușa.

Cu diplome și premii bănești din partea președintelui raionului au fost menționați și tinerii fermieri care au inițiat în ultimii ani afaceri, și anume : Grosu Vadim  (GȚ ”Grosu Vadim Vasile) din comuna Dobrușa, Iapără Dorin (GȚ ” Iapără Dorin Ion”) din s. Salcia, Parabina Roman (GȚ ”Parabina Roman”) din s. Sămășcani, Melnic Dumitru (GȚ ”Melnic Dumitru Sergiu”) din c. Climăuții de Jos și Drăgan Victor (SRL ”Tanidravis”) din comuna Dobrușa.

Comisia de totalizare a desemnat învingătorii și dintre participanții antrenați la treieratul cerealelor, pentru finalizarea cu succes a lucrărilor de toamnă, pentru implementarea tehnologiilor noi de cultivare a produselor agricole și altor categorii de lucrători din secotrul agricol a căror efort și profesionalism a fost apreciat și premiat.

Dat fiindcă în anul acesta din cauza restricțiilor legate de infecția cu Covid-19  sărbătoarea festivă cu prilejul Zilei agricultorului nu a putut fi organizată, șeful Direcției Agricultură și Alimentație – Andrei Muțuțchi împreună cu conducerea raionului reprezentată de președintele raionului –Nicolae Mîndru și vicepreședintele raionului –Vasile Macovei, au fost personal în mai multe localități pentru a înmâna  diplomele și premiile nominalizate. La întîlnirile cu agricultorii, ei le-au adus mulțumiri pentru perseverența, curajul și efortul pe care l-au manifestat în condițiile secetei fără precedent din anul acesta, apreciindu-le profesionalismul, devotamentul pentru meseria aleasă, hărnicia și dragostea față de glie.