Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat

7 decembrie 2017

       

La 7 decembrie 2017 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Șoldănești. Pe ordinea de zi au fost propuse dezbaterii 20 de proiecte de decizii ce ţin de activitatea raionului şi de viaţa socială a acestuia. Ședința a fost prezidată de către consilierul Maria Nasu. La ultima sesiune ordinară a legislativului raional din acestă lună au participat 24 de consilieri din cei 27 aleși.

Una din principalele chestiuni a fost aprobarea Bugetului raional pentru anul 2018 (în două lecturi) conform legislaţiei în vigoare. Ea a fost discutată şi în cadrul comisiei consultative de specialitate ”Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie și comerț”, ședința căreia  a avut loc cu două zile înainte. Până la aporbarea bugetului pentru anul următor, au fost discutate și analizate mai întâi proiectele de decizii cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2017, s-a făcut rectificarea bugetului raional pe anul 2017, apoi – examinat proiectul bugetului pentru 2018, raportor fiind Iurie Prisăcari, șeful Direcției Finanțe. Cu avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate, bugetul a fost aprobat în unanimitate de către consilierii prezenți la ședință.

Acest subiect major, ce a ținut de buget, a  trecut cu brio, fără multe discuții și contradicții, fapt menționat și de către președintele raionului, Svetlana Rotundu, care la sfârșitul ședinței a mulțumit consilierilor atât pentru că au dat dovadă de consolidare și de încredere  funcționarilor responsabili de pregătirea proiectelor bugetare, cât și pentru implicare activă în lucrul comisiilor de specialitate şi la şedinţa ordinară.

Șeful Direcţiei Finanţe, Iurie Prisăcari, a prezentat bugetul elaborat în cadrul noului sistem informaţional de management financiar în baza clasificaţiei bugetare. Parametrii principali au fost: Bugetul raional pe anul 2018 se stabileşte: la venituri – în sumă de 93162,8 mii de lei,  la cheltuieli – în sumă de 91866,0 mii de lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de  1296,8 mii de lei şi cu sursele de finanţare în sumă de 1003,7 mii de lei. Apoi a prezentat în detalii proiectul bugetului la capitolul venituri și cheltuieli.

Prin urmare, toți banii au fost împărțiți pe domenii: pentru învățământ a fost aprobată suma de 64479,1 mii de lei, pentru cultură – 397,1 mii de  lei, pentru sport – 697,9 mii lei și activități pentru tineret – 29 de mii de lei. Pentru protecția socială au fost aprobați 13645,0 mii de lei, pentru apărarea națională – 150 mii de lei, iar pentru servicii în domeniul economiei – 7812,1 mii de lei. Mai multe detalii privind aporbarea bugetului raional pentru anul 2018, cât și celelalte decizii aprobate, le puteți afla accesând pagina oficială a Consiliului raional www.soldanesti.md

Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă amiabilă și constructivă, au fost adoptate toate deciziile cu modificările propuse de consilieri.