Biserica din satul Sămășcani la 120 ani

20 decembrie 2021

Hramul bisericii ca fenomen de cultură se înscrie în tradiția ospitalității în spațiul nostru cultural. În baza documentelor vremii această sărbătoare a fost remarcată ca o trăsătură constantă a moldovenilor pe parcursul ultimilor veacuri. Hramul a devenit un model cultural de viață pentru toți locuitorii țării noastre. Despre hramul unei biserici-moment de bucurie pentru creștini. Hramul este, practic, numele dat unui nou lăcaș de inchinare, de către arhiereu prin binecuvântare, este “actul de botez” săvârșit de Dumnezeu prin mâna arhiereului unei biserici. Acest nume este dat de un eveniment din istoria sau numele unor Sfinți. Hramul indeplinește același rol in viața bisericii (parohiei) ca și îngerii păzitori in viața particulară a creștinilor, ocrotind astfel viața intregii comunități creștine și îngrijindu-se de mântuirea tuturor credincioșilor bisericii. Cand participăm la un hram, ne unim cu viața de har a hramului, a Sfântului comemorat, pentru a fi și noi mai buni. Unitatea de credință a celor mulți care se adună la hram creează conștiința interdependenței familiale, a fraternității creștine din care izvorăște participarea activă la rugăciunea în comun în care se cheamă harul ceresc pentru toate cele de trebuință în viața tuturor. Hramul ,, Sfintului Nicolai’’ al Bisericii ,, Adormirea Maicii Domnului” din satul Samaşcani a fost serbată cu deosebita solemnitate, în ziua de pomenire, întru bucurie mare, în prezența multor credincioși , cu participarea arhimandritului Mihail Făgurel și a colectivului flocloric ,, Izvoraş’’ condus de dna Maria Colin şi ansamblul de elevi din gimnaziul din sat conducător Zinaida Banari.

Secția Cultură,Tineret și Sport Șoldănești.