Beneficiarii Azilului din oraşul Şoldăneşti au fost omagiaţi cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor în etate

4 octombrie 2021

Vineri, 1 octombrie curent, cu prilejul marcării Zilei Internaţionale a Oamenilor în Etate, preşedintele raionului Şoldăneşti –Nicolae Mîndru a fost în vizită la Azilul de bătrâni Şoldăneşti pentru a le adresa cuvinte de felicitare şi sănătate beneficiarilor acestei instituţii. În mesajul său, el l-ea urat zile senine, pace în suflet, fericire şi împliniri sufleteşti. Totodată, din numele Consiliului raional Şoldăneşti el le-a oferit  un suport financiar în sumă de 4 mii lei (ajutor aprobat prin Decizia   Nr.4-1 din 02.08.2021). Mesaje de susţinere şi cordiale felicitări au răsunat în adresa beneficiarilor atât din partea directoarei Azilului – Felicia Catrinici cât şi a şeful Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei Şoldăneşti –Vladimir Rusu, care a fost însărcinat cu repartizarea ajutorului fiecărui beneficiar.

            Tot în acea zi, preşedintele raionului împreună cu primarul satului Cuşmirca –Alexei Coadă l-au vizitat pe unicul veteran al celui de-al 2-lea război mondial rămas în viaţă din raionul Şoldăneşti –Anton Solovei, în vârstă de 96 de ani. Vizitatorii şi-au exprimat profundul respect faţă de el, adresându-i alese şi cordiale felicitări, dorindu-i sănătate trainică şi bucurii neţărmuite.  Tot, din numele Consiliului raional, veteranul a primit un ajutor material în sumă de 6 mii lei. Cu faţa luminoasă şi sufletul deschis, Anton Solovei a relatat oaspeţilor scene tragice din timpurile trecute ale odiosului război imprimate adânc în memoria sa, iar licăririle din ochi vădeau o dragoste nestăvilită de viaţă.