AVIZ privind aprobarea Planului local de acțiune în domeniul eficienței energetice

26 decembrie 2018

Planul local de acțiune în domeniul eficienței energetice a fost elaborat cu suportul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Această activitate este finanțată cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și al Guvernului Suediei. Asistența a fost efectuată prin o echipa din 3 persoane pentru 2 raioane concomitent (Șoldănești și Dubăsari).

Scopul PLAEE este : ”…utilizarea rațională a resurselor energetice și energiei, substituirea combustibililor fosili cu resurse regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.” – vezi.cap.1.1 din PLAEE. (PLAEE este elaborat in contextul executării prevederilor Legii nr. 319 din 19.07.2018 cu privire la eficienţa energetică).

Perioada examinată în chestionare a fost 2014-2016, uneori 2017. Perioada de realizare a chestionării a fost 2017-2018 (circa 1 an de zile efectuată de managerul energetic al raionului). Perioada realizării PLAEE (analiza chestionarelor, clarificarea și completarea datelor din chestionare, vizita obiectivelor prioritare si elaborarea fișelor de proiecte prioritare, elaborarea PLAEE, dezbaterile publice) – 4 luni de zile fără perioada de aprobare a lui de către CR.

Aprobat prin decizia Consiliului Raional Șoldănești nr.4-9 din 27.09.2018

Planul poate fi accesat mai jos:

PLAEE_Soldanesti_2019-2021