Autoritățile locale de nivelul I s-au întrunit într-o ședință de instruire

27 iulie 2020

În cadrul ședinței de lucru, organizată de administrația raionului în data de 23 iulie curent, au fost discutate mai multe subiecte de interes comun, atenția  fiind concentrată pe identificarea  soluțiilor pentru  problemele abordate…

Conform ordinii de zi reprezentanții autorităților locale de nivelul I au primit informații și au identificat soluții privind:

  • Administrarea taxei pentru salubrizare.

Subiectul, obiectul și baza impozabilă. Cota, modul de calcul și de plată. Termenul de prezentare și achitare a obligațiilor fiscale la taxele locale conform dărilor de seamă pentru I și al II-lea trimestru a anului 2020 în perioada stării excepționale.

Înlăturarea erorilor în SIA. Cadastrul fiscal 2 prin asignarea obiectelor invalide și identificarea proprietarilor bunurilor.

  • Înregistrarea dreptului de proprietate la OCT asupra patrimoniului public  al APL;
  • Regulamentul și funcționarea legală a unei piețe pe teritoriul administrat.
  • Valorificarea surselor financiare pentru fondul rutier, executarea lucrărilor „Drumuri bune 3”, gestionarea apeductelor și sistemelor de canalizare.
După subiectele discutate primarii au avut parte de o sesiune de instruire privind transparența la luarea deciziilor și participarea cetățenilor. Acest seminar a fost organizat de Cancelaria de Stat în cooperare cu Asociația Europană pentru Democrație Locală în cadrul proiectului „AGREED – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Cu un mesaj de salut celor prezenți în sală sa adresat Victor Cotruță, coordonator de proiect, care a menționat că scopul acestei instruiri rezidă în abordarea subiectelor privind transparența procesului decizional în cadrul APL-urilor, implementarea principiilor democrației participative, îmbunătățirea serviciilor publice la nivel local.

Totodată, pe parcursul instruirii a fost prezentat și Programul de granturi destinat cooperării dintre organizațiile societății civile și Apl-uri pentru implimentarea proiectelor la nivel local.

Reprezentanții APL-urilor, au rămas mulțumiți de informația prezentată, continuînd discuțiile și schimbul de păreri și după încheierea instruirii.