Autoritățile locale de nivelul I s-au întrunit în ședință

25 august 2022

La 25 august curent, domnul Nicolae MÎNDRU, președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru primarii satelor și comunelor raionului Șoldănești.

Întrunirea a cuprins tematici diferite dar și importante pentru autoritățile publice locale.

Anatolie Cojocari, director al Întreprinderii silvice Șoldănești  a informat primarii despre  lansarea procesului de elaborare a Programului Național de Împădurire și Reâmpădurire (PNÎR) pentru perioada 2022 – 2032. Programul respectiv prevede creșterea esențială a suprafeței terenurilor împădurite prin activități de împădurire/reâmpădurire pe terenuri publice și private, crearea/restabilirea perdelelor forestiere de protecție a apelor și a terenurilor agricole etc.

Prima etapă în acest proces este identificarea terenurilor din raza de administrație a autorității publice și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliilor locale.

În cadrul PNÎR pot fi incluse următoarele tipuri de terenuri:

  • Suprafețe supuse alunecărilor de teren, terenuri erodate;
  • Fâșii riverante de protecție a apelor, râurilor și bazinelor de apă;
  • Perdele forestiere riverane de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă;
  • Perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și căilor de comunicație;
  • Terenuri cu plantații forestiere cu sau fără transferul în faza de masiv, dar cu nereușite/deficiențe de compoziție și structură.

Dl Cojocari adresează invitația și consideră participarea în PNÎR un moment important de colaborare între Întreprinderea Silvică și APL de nivelul I și II  privind îndeplinirea programelor de extindere a terenurilor cu vegetație forestieră, precum și soluționarea problemelor social-economice, energetice și ecologice din raion.

Dat fiind faptul că în raionul vecin a fost depistat virusul Pestei Porcine Africane, Grigore Bivol, șeful circumscripției Șoldănești, Secția supraveghere veterinară DTSA Florești a informat primarii despre metodele de prevenire și combatere a acestuia, dar și cum se manifestă virusul, simptomele, perioada de incubație a acestuia. Pesta porcină africană este o boală infecțioasă, foarte contagioasă, virotică,  greu de combătut.  dl Bivol a rugat reprezentanții autorităților publice locale să informeze populația despre simptomele la porci, sursele de infecție, riscurile și consecințele acestui virus.

Leonid Paierele, șeful Inspecției pentru protecția mediului Șoldănești a subliniat importanța vitală a apei pentru întega societate. În urma secetei din vara acestui an, nivelul apei a scăzut dramatic în râurile și bazinele acvatice din întreaga Republică. În acest context dl Paierele informează primarii că permite agenților economici să irige terenurile agricole cu apele din bazinele acvatice din raza teritoriului administrat deținând pașaportul tehnic al bazinului.

Totodată, dumnealui a sugerat autorităților publice locale să informeze populația despre majorarea amenzilor aplicate în urma arderilor vegetale, acestea fiind de 15 mii lei pentru persoanele fizice și 40 – 60 mii lei pentru persoanele juridice.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție problemele și dificultățile  cu care se confruntă SA „Salubritate” Șoldănești șef dl Ioncu Mihail, încercând să identifice împreună cu primarii unele metode de înlăturare a acestora.

Cu deviza „Viața are prioritate, donează sânge” dl Constantin Balanici, șeful CS Șoldănești a informat primarii despre stabilirea a două zile suplimentare de donare la 12 septembrie în incinta CS Șoldănești și la 28 septembrie curent la OMF Cușmirca, îndemnând autoritățile să participe activ în identificarea și motivarea persoanelor disponibile să doneze sânge.

Maria Timofti, șef Secția administrativ-militară  a informat primarii că conform Decretului Președintelui Republicii Moldova, veteranii Războiului de la Nistru vor primi Medalia comemorativă „30 de ani de la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992)”.

Distincția va fi acordată cu prilejul declarării anului 2022 drept Anul recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Medalia comemorativă va fi conferită cetățenilor țării noastre care au participat la conflictul armat din anii 1991-1992 pentru apărarea integrității și independenței statului.