Tinerii din raionul Şoldăneşti în lupta comună contra covid-19

2 aprilie 2021

Consiliul Raional al Tinerilor din Șoldănești a lansat Campania ,,Tinerii Împotriva COVID-19!”, cu scopul de a sensibiliza societatea civilă cu privire la importanța purtării măștii de protecție. Iar la data de 28 martie 2021, a fost organizat un flash mob în centrul orașului Șoldănești, în colaborare cu  Secția Cultură, Tineret și Sport, Inspectoratul de Poliție, […]

Grupul de lucru pentru achiziţiile publice a examinat ofertele privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor raionale

1 aprilie 2021

La 31 martie 2021, membrii grupului de lucru pentru achiziţii publice s-au întrunit în şedinţă pentru examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţii, ca urmare a desfăşurării la data de 24.03.2021 a licitaţiei publice privind achiziţionarea lucrărilor de întreţinere de rutină, reparaţii curente şi capitale (drumuri asfaltate, pietruite) pentru drumurile publice […]

Tinerii din raionul Şoldăneşti au fost instruiţi în domeniul transparenţei şi prevenirii corupţiei

31 martie 2021

Recent, în orașul Șoldănești, sala mare a cafenelei „Brodețchi”, a fost organizat trainingul cu genericul „Datele deschise – instrument de prevenire și reducere a corupției”, cu participarea tinerilor din raionul Șoldănești. Acest eveniment face parte din proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională […]

La Liceul Teoretic “Alexei Mateevici” din or. Şoldăneşti a fost lansat un nou proiect

31 martie 2021

Marţi, 30 martie curent, în incinta sălii de festivităţi a Liceului teoretic „Alexei Mateevici” Șoldănești, s-a desfăşurat Conferinţa de lansare a proiectului „Cooperare eficientă –administrare transparentă” în cadrul proiectului „Sporirea eficienţei energetice a L/T „Alexei Mateevici” din or. Şoldăneşti”.             Pe lângă organizatorii proiectului, cadrele didactice din cadrul instituţiei, la eveniment au participat preşedintele raionului […]

Inspecţia pentru protecţia mediului Şoldăneşti informează desre interzicerea pescuitului în perioada 01.04-14.06.2021

31 martie 2021

   În scopul reproducerii, protecției, restabilirii și conservării resurselor biologice acvatice, Agenția de Mediu, la propunerea instituțiilor științifice de profil, prin Ordinul nr. 11 din 23 martie 2021  a stabilit perioada de prohibiție a pescuitului pentru toate obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova, de la 1 aprilie până la 14 iunie 2021 inclusiv (75 zile). Astfel, în timpul prohibiției se interzice pescuitul și aflarea […]

Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în ianuarie-decembrie 2020

31 martie 2021

Situaţia demografică în ianuarie-decembrie 2020 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 2,1 % iar a mortalităţii a înregistrat o creștere cu 13,1 %  faţă de anul precedent. Nivelul nupţialităţii e în creștere cu 9,3% față de anul precedent, a divorţialităţii a scăzut cu 27,3 %.           Câştigul salarial mediu lunar nominal […]

În atenţia persoanele fizice și juridice, utilizatori a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți !

25 martie 2021

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Florești/Șoldănești, Secția controlul protecției plantelor,semințelor și a materialului săditor,  Vă  informează  și  atenționează  că în perioada  22-27 martie 2021 are loc  organizarea și desfășurarea a Săptăminii Naționale de promovare a sănătății prin aplicarea rațională a produselor de uz fitosanitar,cu genericul ”Protejați sănătatea prin folosirea corespunzătoare a pesticidelor”. În legătură cu demararea […]

Şedinţa  operativă  – discuţii pe marginea celor mai importante probleme   din raion

24 martie 2021

La şedinţa de planificare de luni, 22 martie 2021, conducători şi angajaţi ale subdiviziunilor Consiliului raional Şoldăneşti, de rând cu reprezentanţi ai celor mai importante servicii publice din raion, au informat conducerea raionului despre cum decurg lucrurile în sfera de competenţă.             Despre situaţia criminogenă din raion, a informat șeful Inspectoratului de poliţie Şoldăneşti, Petru […]