Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare sărbătorită la Șoldănești

6 decembrie 2022

Producătorii agricoli din  raionul Șoldănești s-au întâlnit la data de 02 decembrie la masa de sărbătoare, organizată cu ocazia marcării ”Zilei Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare”.          Tradițional, în fiecare an prima decadă a lunii decembrie este dedicată totalizării rezultatelor obținute în anul agricol, trasării unor obiective pentru anul agricol viitor și, de asemenea, […]

Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Șoldănești în ianuarie-septembrie 2022

6 decembrie 2022

Situația demografică în ianuarie-septembrie 2022 a fost determinată de o creștere a nivelului natalității cu 1,1 la sută, iar a mortalității o descreștere cu 12,4 la sută, comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, de asemenea a fost înregistrată  o descreștere a nivelului divorțialității cu 16,7 la sută și a nupțialității cu 11,3  la sută. […]

Proiectele de decizie ale Consiliului raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară din 08.12.22, examinate și în cadrul consultărilor publice

5 decembrie 2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor şi deciziilor de către Consiliul raional Şoldăneşti, Preşedintele raionului, dl Nicolae Mîndru inițiat la data de 05.12.22, consultări publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară din 08.12.2022. […]

DASPFC anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcției publice de execuție vacantă specialist superior în problemele familiei cu copii în situație de risc

2 decembrie 2022

Direcția Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului Șoldănești Anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea  funcţiei publice  de execuţie  vacantă –   specialist superior în problemele familiei cu copii în situaţie de risc. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Direcţiei Asisistenţă Socială Protecţia  Familiei și Copilului Șoldănești Cerinţe specifice: […]

Autoritățile locale de nivelul I s-au întrunit în ședință

2 decembrie 2022

La 01.12.2022,  Biroul de probațiune Șoldănești în colaborare cu Consiliul raional a organizat o şedinţă de lucru cu reprezentanții Autorităților Publice Locale de nivelul I. La ședință a fost prezent dl Nicolae Mîndru, președintele raionului, Tatiana Rogac, șefa Biroului de probațiune, Elizaveta Erhan, director Casa Teritorială de Asigurări Sociale, șefii subdiviziunilor Consiliului raional. Dna Erhan […]

Comisia Raională  pentru Protecția copilului aflat în dificultate – în acțiune!

29 noiembrie 2022

             Recent în incinta Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate, în cadrul căreia s-au discutat mai multe subiecte cu referire la situația copiilor aflați în situație de risc din raionul Șoldănești.       Trebuie menționat faptul, că Serviciul ,, Sprijin familial,, din lipsa surselor financiare, nu a funcționat […]

25 noiembrie – 10 decembrie – Campania de activism împotriva violenței în bază de gen

28 noiembrie 2022

        În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, anual,  în Republica Modova se desfășoară  campania cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen”. Cu regret, violența în familie și în bază de gen în Republica Moldova este un fenomen de amploare, în societate predomină anumite stereotipuri […]

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare

25 noiembrie 2022

Stimaţi agricultori din raionul Şoldăneşti! Tradițional, la finele lunii noiembrie, în țară se sărbătorește Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Această sărbătoare  ne oferă un bun prilej de a menționa că  agricultura rămâne a fi un sector de bază al economiei raionului nostru, iar de eficienţa activităţii Dumneavoastră depinde bunăstarea poporului nostru. Printre dificultăți, […]