Au fost discutate problemele legate de salubritate ale centrului raional

18 septembrie 2020

La 17 septembrie curent, în Sala de protocol a Consiliului raional Şoldăneşti a avut loc o şedinţă ad-hoc la iniţiativa conducerii raionului legată de cele mai stringente probleme ale mediului ambiant al raionului, în special cele ale oraşului Şoldăneşti, la care a participat preşedintele raionului Şoldăneşti – Nicolae Mîndru, vicepreşedintele raionului Şoldăneşti –Vasile Macovei, viceprimarul oraşului Şoldăneşti, Aleona Ciornîi – şef-adjunct al Inspectoratului de mediu Şoldăneşti, Mihai Ioncu – administrator SA „Salubritate” şi Iurcu Victor –şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

 Sfera problematicii discutate s-a referit la :

  1. Cauzele ce au favorizat apariţia mirosului neplăcut în centrul raional.
  2. Despre necesitatea spălării şi dezinfectării recipientelor de la platformele de colectare a deşeurilor şi periodicitatea efectuării acestei operaţiuni;
  3. Care ar fi soluţia optimă de reparat gardul de la gunoiştea din preajma satului Şestaci;
  4. Care este starea de moment la platformele de deşeuri din oraş, în special cele de la intrare (pe marginea străzilor 31 august şi Eminescu).

În cursul şedinţei specialiştii au discutat şi analizat starea celor 4 staţii de epurare din raion. A fost stabilit că o posibilă cauză a acesteia este deversarea neautorizată a apelor menajere în râuleţul Ciorna. Referitor la problema spălării recipientelor de colectare a deşeurilor au fost enunţate mai multe modalităţi, luându-se în calcul respectarea normelor de protecţie a mediului, astfel s-a ajuns la concluzia că cel mai optim caz ar fi efectuarea acestei operaţiuni într-un spaţiu special amenajat. În acest context, domnul Mihai Ioncu a adus drept exemplu practica statelor europene. În acelaşi timp, el a invocat atitudinea urâtă şi neglijentă a unor cetăţeni care deteriorează recipientele pentru deşeuri, un caz recent fiind cel din str. Nucarilor, ceea ce provoacă probleme de cost legate de suplinirea sctocurilor acestora.Per a contrario, domnul preşedinte a amintit şi exemple pozitive când persoane neimpuse de nimeni se duc la platforme şi îngrijesc de acestea.

În ceea ce priveşte starea gunoiştilor din oraş, domnul  Iurcu  a venit cu propunerea  ca fiecare cetăţean să-şi procure cîte un tomberon şi atunci   fiecare se va comporta cu atitudine gospodărească menţinându-le în stare curată. La acest capitol, domnul Ioncu a spus că după incidentul cu strada Nucarilor, pentru locuitorii din acea zonă vor fi repartizate tomberoane mai mici, pentru început în mod experimental, pentru a se vedea cum dacă lucrurile vor evolua în direcţia potrivită.

La fel, s-a ajuns la concluzia ca toate platformele problematice să fie supravegheate video, ca cetăţenii să nu le umple fără măsură, deterioreze sau să arunce stârvuri în ele. Şi în sfîrşit, a fost analizată necesitatea cît mai rapidă de a construi gardul de la gunoiştea din gestiunea primăriei Şoldăneşti, şi anume, la acest subiect s-a discutat despre tipul fundaţiei, materialele şi înălţimea acestuia dar şi termenele restrânse în care urmează a fi realizat, necesitate dictată de situaţie. La finele acestei şedinţe s-a ajuns la decizia de a elabora un plan de acţiuni concrete în privinţa acestor întrebări şi ca în săptămâna următoare cei prezenţi să se întrunească într-o nouă şedinţă la primăria oraşului Şoldăneşti cu invitarea reprezentanţilor Inspectoratului de poliţie.