Au fost adresate cuvinte de felicitare în adresa tuturor funcționarilor publici

23 iunie 2020

La 23 iunie curent a fost marcată Ziua Funcționarului Public. Cu acest prilej a venit cu un cuvânt de felicitare în adresa colectivului de angajați ai Consiliului raional Șoldănești Nicolae Mîndru, președintele raionului, care a înmânat și diplome – pentru profesionalism înalt, activitate îndelungată, aportul prodigios în dezvoltarea sistemului administrației publice. Printre ei au fost: Victor Iurcu – șeful Secției Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri, Alexandru Grădinaru – șef-adjunct al Direcției Învățământ, Viorica Șaptefrați – specialist în Secția Economie, Irina Răilean – specialist principal la Direcția Finanțe.

         Tot cu un mesaj de felicitare a venit domnul Ion Chicu, șef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, care a înmânat diplome de onoare din partea Guvernului Republicii Moldova lui Andrei Muțuțchi – șef al Direcției Agricultură și Alimentație, și lui Ilie Lăzărescu – secretarul Consiliului sătesc Răspopeni.