Atenţionare! Stimaţi cetăţeni ai raionului Şoldăneşti şi ai Republicii Moldova

3 noiembrie 2023

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţii locale, care presupune şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi minimalizare a riscului de intoxicații cu produse ale arderii și incendii. În perioada sezonului rece, creşte pericolul producerii cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii și incendiilor din cauza instalațiilor de încălzire utilizate. Pentru înlăturarea pericolului de intoxicație cu produse ale arderii și incendiu care apare din cauza exploatării în condiţii necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încălzire, atenționăm privind respectarea următoarelor măsuri specifice:

 • Organizați testarea și verificarea de către o persoană specializată a sobelor și echipamentele termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos;
 • Verificați, curățați şi reparați coşurile de fum în caz de necesitate, premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;
 • Verificați cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărind ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor cu incendierea ulterioară a materialelor combustibile din apropiere;
 • Nu utilizați sobele fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi nu utilizați lemne mai lungi decât vatra sobei;
 • Mențineți uşiţele focarului şi cenuşarului închise în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid;
 • Nu depozitați material combustibil peste consumul curent în încăperile în care sunt amplasate sobe;
 • Nu lăsați copiii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde funcţionează mijloace de încălzit;
 • Nu utilizați cahla pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coşul de fum;
 • Nu aprindeți focul în sobe prin turnare ori stropire cu lichide combustibile;
 • Nu uscați hainele sau alte materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a acestora;
 • Asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate echipamente termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos, alimentate cu gaze naturale;
 • Nu blocați canalul de ventilare şi/sau a coşului de fum.
 • Instalaţi detector de fum şi/sau detector de gaze.

Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 15.33% din incendiile care se produc în Republica Moldova la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 11.55 % ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.

Având în vedere că se apropie sezonul rece, Direcţia generală prevenție recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:

 1. ASIGURAŢI verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată.
 2. NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia.
 3. NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă.
 4. AŞEZAŢI o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei.
 5. NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile.
 6. STINGEŢI focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa.
 7. NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă.
 8. VERIFICAŢI integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi.
 9. NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile.
 10. NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice.
 11. DECUPLAŢI aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
 12. NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.
 13. ASIGURAȚI locuința cu detectoare autonome de fum.

STIMAȚI CETĂŢENI, NU UITAŢI !

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAŢI VIAŢA ŞI BUNURILE

ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ, APELAŢI 112

Lilian CAZAC,  şef Secţia Situaţii Excepţionale Şoldăneşti