Atenţie la arderea resturilor vegetale !

5 aprilie 2021

Avînd în vedere că suntem în perioada desfăşurării lucrărilor de primăvară, cînd se organizează lucrări de salubrizare, de evacuare a deşeurilor  şi resturilor vegetale, atenţionăm locuitorii raionului, agenţii economici din teritoriu, administrațiile publice locale privitor la interzicerea  arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

    Potrivit  Legii privind protecţia mediului înconjurător Nr. 1515 din 16.06.1993, ,, protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătate a populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de dezvoltare  durabilă a societăţii pe viitor. Cu părere de rău, atitudinea unei părţi ai societăţii, cum ar fi factorii de decizie, conducătorii de instituţii, unităţi economice şi nu în ultimul rând, a cetăţenilor, este neglijentă, iar în unele cazuri şi iresponsabilă faţă de protecţia mediului şi sănătatea oamenilor in general.

     Un prejudiciu considerabil este adus solului, deoarece în urma incendiilor cel mai mult suferă stratul de sol fertil din care arde substanţa organică, se distruge microflora şi insectele folositoare, iar pentru restabilire este necesară o perioadă foarte îndelungată.

     Pentru evitarea poluării mediului se recomandă ca populaţia să colecteze deşeurile separat, iar resturile vegetale şi frunzele să fie depozitate pentru compostare, care ulterior va servi ca îngrăşămînt natural pentru terenurile agricole. După cum am mai menţionat, asigurarea măsurilor împotriva incendiilor, căt şi protecţia mediului înconjurător este o obligaţie nu numai a factorilor de decizie, dar şi a cetăţenilor. Aceste obligaţii sunt stipulate într-un şir de acte normative. Oricare obligaţie prevăzută de lege mai presupune şi răspundere. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei ecologice poate fi după caz, contravenţională, penală sau civilă. Aici ţin să amintesc că necunoaşterea legislaţiei nu scuteşte persoana de răspundere pentru fapta ilegală. În scopul neadmiterii provocărilor de incendii, incendierii intenţionate a învelişului vegetal uscat, excluderii cauzării prejudiciilor materiale resurselor de sol, florei, faunei şi aerului atmosferic este obligatorie implicarea APL, agenţilor economici, managerilor instituţiilor de învăţămint, angajaților Inspectoratului de poliţie precum și a cetățenilor.

    Focurile deschise, arderea vegetaţiei uscate în câmp deschis sau din grădini, sunt foarte periculoase, mai ales după perioada secetoasă, soldîndu-se, nu de puţine ori,cu incendii greu de controlat.

    Orice început de incendiu în această perioadă trebuie de anunţat la serviciul de urgenţă 112 pentru a putea acorda sprijin pompierilor în stingerea incendiilor de vegetaţie uscată sau a celor din fondul forestier. Cei  care nu ţin cont de aceste prevederi şi produc incendii, trebuie să cunoască că, potrivit legii, vor putea fi trași la răspundere în conformitate cu art.154 alin. (1) Cod contravențional, și se vor sacționa cu amendă de la 12 la 24 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 ore, ori amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea în ambele cazuri de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Totodată, se aduce la cunoştinţă că arderea în câmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 unităţi convenţionale în cazul persoanelor fizice, sau cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Inspecția pentru protecția mediului Șoldănești