Atelier de instruire organizat de Federația Sindicală a Educației și Științei

23 august 2018

 

La 22 august 2018 în incinta Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat atelierul sindical de instruire a președinților comitetelor sindicale și organizatorilor sindicali  a instituțiilor de învățămînt din raionul Șoldănești, în domeniul reglementării  relațiilor de muncă cu salariații la angajare cît și pe parcursul  prestării activităților de serviciu.La activitate  a participat și șeful DÎ, domnul Mîndru Nicolae.

Bodiu Vilena, președinte CR Șoldănești a Federației Sindicale a Educației și Științei  a informat despre impactul și efectele activității educaționale și de informare desfășurate de organele sindicale de toate nivelele ale Federației Sindicale a Educației și Științei .

S-a examinat Acordul Adițional nr.3 la Convenția Colectivă(nivel de ramură) pe anii 2016-2020 și interpretarea  Convenției Colective(nivel de ramură) cu ulterioarele modificări.Președinții comitetelor sindicale și organizatorii sindicali au elaborat Acorduri adiționale la Contractul colectiv de Muncă(CCM) în baza ultimilor modificări .

Federația Sindicală a Educației și Științei a proclamat anul 2018 ,,An al Contractelor Individuale de muncă”.Participanții atelierului sindical au fost informați și despre necesitatea negocierii și semnării Contractului Individual de muncă(CIM) au exersat  un training din întrebări și răspunsuri  la cadrul normativ vizînd temeiurile  respective pentru negocierea și semnarea CIM,pentru a participa activ în monitorizarea respectării drepturilor social –economice ale salariaților membri de sindicat și dezvoltării relațiilor de muncă  pe parcursul activității, cît și la angajare în cîmpul muncii.