Atelier de lucru în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare

8 octombrie 2018

În zilele de 3-4 octombrie s-a desfășurat atelierul de lucru  „Experiența internațională privind planificarea în sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare” cu participarea membrilor Comisiilor Regionale Sectoriale în sectorul Aprovizionare cu apă și canalizarea ale Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru, Sud și Găgăuzia. La ședință au participat experți internaționali  din Germania, Estonia și România.

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri