Atelier de lucru : ”Etapele practice pentru elaborarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice”

21 iunie 2019

În ziua de 20 iunie 2019, Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat un atelier de lucru cu tematica ””Etapele practice pentru elaborarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice (PLAEE) ”.

Seminarul s-a axat pe pașii practici și acțiunile care trebuie întreprinse de către managerii energetici la elaborarea PLAEE- începînd cu stabilirea inventarierii clădirilor publice, a sistemelor de iluminat stradal etc. și continuînd cu evaluarea pontențialelor economii de energie și costurile măsurilor de eficiență energetică.

La eveniment au participat managerii energetici ( reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul I din raionul Șoldănești
reprezentanți ai raioanleor din vecinătate, dar și specialiști responsabili pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii.

Totodată, în preajma edificiului Consiliului raional Șoldănești a fost organizată o expoziție în aer liber, unde au fost expuse cele mai răspîndite tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile care sunt disponibile pe piața locală și pot fi utilizate de consumatori.

Evenimentul s-a desfășurat cu ocazia marcării în perioada de 17-23 iunie a Săptămînii Europene a Energiei Durabile în Republica Moldova.