Asociația veteranilor din raionul Șoldănești și-a stabilit agenda de activitate

27 iulie 2021

În ziua de duminică, 25 iulie 2021 în sala mică a căminului de cultură ”G.Coșbuc” din or. Șoldănești a avut loc ședința asociației veteranilor din raionul Șoldănești, la care au participat atît conducerea asociației reprezentată de dl. Djumberi Todua, președintele raionului Șoldănești –Nicolae Mîndru, președinta Asociației Obștești ”Viitorul-LRG” – Lilia Melnicenco, reprezentanți ale organizațiilor primare a veteranilor, veterani ai Ministerului Afacerilor Interne și consilieri raionali.

 În cadrul ședinței a fost prezentat bilanțul activității asociației, fiind expuse principalele probleme cu care se confruntă oamenii în etate, precum  pensiile mici, lipsa de îngrijire din partea rudelor, necesitatea implicării cît mai active a bătrânilor în viața comunității, dar și despre necesitatea ca reprezentanții autorităților publice locale   să-și aducă contribuția la îmbunătățirea calității vieții a oamenilor vârstnici. În acest sens, membrii organizației au aprobat un plan de măsuri necesare de implementat în timpul apropiat, precum și unele aspecte organizatorice.

         Președintele raionului a exprimat tot respectul și admirația față de oamenii în etate, pentru meritul pe care-l au pentru societate, pentru munca de o viață și educarea mai multor generații, de aceea i-a asigurat de toată susținerea sa. Apoi, a conferit diplomă onorifică celor mai activi președinți ale organizațiilor primare ale veteranilor, și anume: Zinaida Teut – satul Fuzăuca, Natalia Panfilii – satul Olișcani, Valentina Andronic – satul Cotiujenii Mari. Diplomele le-au fost oferite pentru implicare activă în viața socială, promovarea îmbătrânirii active, contribuție personală în realizarea drepturilor oamenilor vârstnici. La fel, președintele raionului a mulțumit dlui Djumberi pentru forța, determinarea, abnegația, dar și grija pe care ani de-a rândul o manifestă  față de comunitatea oamenilor în etate.