Aproape 24 de milioane de lei sau Cum au fost valorificate surselor financiare (investiții capitale) la obiectele de menire socială din localitățile raionului Șoldănești în anul 2017

19 ianuarie 2018

Potrivit raportului de activitate pentru anul 2017, întocmit de către Secția Construcții, Gopsodării Comunale și Drumuri, din diferite surse financiare pentru reparația și întreținerea obiectelor de menire socială au fost alocați 23 762 954,30 de lei, inclusiv pentru domeniul învățământ, din bugetul raional au fost alocați cei mai mulți bani – 5 030 000 de lei. Iată cum au fost repartizați:

 • reparația capitală a acoperișului blocului de studii a Gimanziului din satul Vadul-Rașcov – 800 de mii de lei;
 • reparația capitală a blocurilor sanitare și a sălii de festivități a Liceului teoretic „Ștefan ce Mare”  din orașul Șoldănești – 900 de mii de lei;
 • reprația capitală a blocului central și a fațadei Liceului teoretic din satul Răspopeni – 950 de mii de lei;
 • reprația capitală a sistemului energetic intern a Gimnaziului din satul Olișcani – 700 de mii de lei.
 • construcția terenului de mini fotbal din satul Pohoarna – 420 de mii de lei;
 • construcția terenului de mini fotbal din satul Cușmirca – 420 de mii de lei;
 • schimbarea ferestrelor la Gimnaziul-grădiniță din satul Glinjeni  – 200 de mii de lei;
 • reprația capitală a blocurilor sanitare din Gimnaziul Sămășcani – 200 de mii de lei;
 • reprația centralei termice a Gimnaziului din satul Cobâlea (schimbarea unui cazan) – 88 de mii de lei;
 • finalizarea construcției stadionului de mini fotbal la Liceul teoretic Cotiujenii Mari – 30 de mii de lei.

            Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în instituțiile de sănătate, fondatorul cărora este Consiliul raional, au fost alocați și  valorificați 610 000 de lei din bugetul local, pentru a efectua:

 • reparația Oficiului Medicilor de Familie Fuzăuca – 200 de mii de lei;
 • reparația Azilului de bătrâni și a blocului Direcției Asistență Socială (…) – 200 de mii de lei;
 • contribuția Consiliului raional, pentru Centrul de Sănătate Șoldănești la proiectul finanțat de către ADR Centru a constituit – 182 de mii de lei;
 • au fost susținute financiar: Centrul Medicilor de Familie Alcedar – cu 8 mii de lei, Oficiul Medicilor de Familie Zahorna – cu 10 mii de lei și Oficiul Medicilor de Familie Parcani – cu 10 mii de lei.

           Actualmente, la clădirea Centrului de Sănătate Șoldănești, conform contractului încheiat cu ADR Centru, se execută lucrările de termoizolare a pereților, schimbarea ferestrelor și ușilor. Valoarea totală a lor – 3 548 de mii de lei. La situația de astăzi au fost deja executate lucrări în valoare de 1 980 de mii de lei.

            Pentru domeniul social-cultural au fost cheltuiți 430 000 de lei. Din acești bani au fost efectuate lucrări de reparație la Casele de cultură din Șipca – 100 de mii lei, Cușmirca – 140 de mii lei, Cobâlea – 150 de mii lei. Cu 40 de mii de lei a fost susținută Biserica din satul Rogojeni.

         Pe lângă investiții făcute în domeniile enumerate, au mai fost alocați bani și pentru alte obiecte de menire socială. Valoarea investițiilor constituie 418 000 de lei, bani care au fost folosiți pentru reconstrucția gazoductului la Secția pentru Situații Excepționale – 63,1 mii de lei, pentru reparația edificiului Inspectoratului de poliție – 69,8 mii de lei, pentru proiectarea apeductului și sistemului de canalizare – 200 de mii de lei, pentru iluminarea stradală în satul Rogojeni – 75 de mii de lei și pentru reparația unei fântâni publice din satul Glinjeni – 10 mii de lei.

Conform programului de reintegrare a țării pentru anul 2017, pentru satele situate pe malul Nistrului au fost alocate surse în mărme de 1 447 800  de lei. Autoritățile locale au foslosit acești bani pentru a extinde iluminatul stradal, pentru reparația în instituții de învățământ etc. În anul trecut s-a reușit de: schimbat ferestrele de la nivelul întâi și la subsol la Gimnaziul din satul Climăuții de Jos – 205,1 mii de lei; s-a renovat și pus în valoare Casa muzeu „Dumitru Matcovschii” din Vadul Rașcov – 192,7 mii de lei; s-a extins iluminarea stradală în satele Alcedar (200 de mii de lei), Curatura (100 de mii), Poiana (200 de mii), Salcia (150 de mii), Climăuții de Jos (200 de mii), Socola (200 de mii). Toate lucrările au fost executate și finalizate în termen.

            O sumă de 200 de mii de lei a fost investită în proiectul ce ține de apă și canalizare. Astfel, primăria Olișcani a beneficiat de acești bani din partea Consiliului raioanl – pentru elaborarea documentației de proiect. Totodată, sunt înaintate pentru finanțare la Fondul Ecologic Național (FEN) pachetele de documente pentru aprovizionare cu apă și canalizare a localităților Chipeșca, Pohoarna, Cușmirca și Cobâlea – pentru extinderea sistemului existent.

Până la finele lunii curente, specialiștii Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri vor întocmi, împreună cu primarii satelor situate pe malul Nistrului, dosarele de solicitare a finanțărilor pentru anul 2018. În primăvara aceasta vom afla ce proiecte au fost înaintate și care din ele au fost acceptate de către Biroul Politici de Reintegrare.

Pentru concurs vor fi eligibile doar proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de securitate şi care reflectă activităţi specifice (dezvoltare comunitară şi regională, reabilitare şi renovare a infrastructurii locale, modernizare a instituţiilor sociale-cheie, soluţionare a problemelor stringente de dezvoltare, asigurare a serviciilor publice esenţiale), precum şi acţiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a ţării.

Din raportul de activitate, întocmit de Victor IURCU, șeful Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri (adaptat de către Diana UNGUR, specialist în relații cu publicul la Consiliul raional Șoldănești)

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Proiecte”]