Aplicați dacă vreți să câștigați

13 februarie 2018

ADR Centru, printr-un comunicat informativ, a prezentat oportunitățile de finanțare pentru anul 2018. Atât administrațiile publice locale de nivelul I, cât și ONG-urile din raion, pot consulta apelurile de proiecte, la care pot aplica.

I.               Programul de Granturi Mici al GEF

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) continuă să recepţioneze propuneri de proiecte în domeniile de interes ale Programului:

  • conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
  • agro-ecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
  • co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
  • coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;
  • platforme de dialog politic și de planificare între OSC și Guvern;
  • promovarea incluziunii sociale: integrarea dimensiunii de gen; implicarea tinerilor.

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/OSC) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Motto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.

GEF SGP activează în 126 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 12 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de UNOPS.

Pot fi evidențiate următoarele obiective specifice:

  1. de a îmbunătăți gradul de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și rezultatele;
  2. schimb de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;
  3. promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.

Procedura de aplicare

Setul de documente poate fi prezentat personal în plic sigilat în Casa Națiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chișinău, MD-2012. În atenția Registry Office/ GEF SGP UNOPS!

Propunerile de proiect transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org , indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, [denumirea ONG-ului aplicant]”. Propunerile vor fi marcate „GEF SGP, [denumirea ONG-ului aplicant]”. Aplicaţile vor fi recepţionate încontinuu şi vor fi evaluate trimestrial.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe Dl Anatolie Rîşina, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova, prin e-mail: anatolier@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876. De asemenea găsiţi mai multă informaţie, accesând: http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1586/ .

II. Apel de cereri de grant

Ambasada Marii Britanii a lansat apelul de propuneri de proiecte pentru Fondul de Bună Guvernare (FGB) din Moldova – Fondul de Sprijin Strategic. În Moldova, FBG încearcă să susțină o creștere economică durabilă și un mediu de afaceri favorabil, responsabilitate sporită și transparență a liderilor și factorilor de decizie aleși, vulnerabilități reduse la adresa corupției prin intermediul cetățenilor și implicarea independentă în mass-media în dialogul privind politica publică.

În conformitate cu prioritățile tezei schimbării în Republica Moldova a Fondului de Garantare Agricolă, Fondul va sprijini activitatea în următoarele domenii prioritare în 2018:

Domeniul prioritar 1 (DP): Consolidarea mass-media independente și a comunicărilor strategice.

DP 2: Creșterea economică și facilitarea mediului de afaceri.

DP 3: Reducerea oportunităților de corupție și sprijinirea responsabilității democratice.

Teme transversale: Anticorupție, transparență, incluziune, integrarea dimensiunii de gen.

Această cerere de propuneri vizează în mod specific cererile de proiecte referitoare la Republica Moldova. Aplicațiile reușite vor fi sprijinite prin Fondul de susținere strategică al FGB, care este un mecanism de finanțare extrem de flexibil pentru a sprijini oportunitățile de reformă la scară mică. Suma – de la £ 50.000 până la £ 70.000. Solicitanții trebuie să completeze formularele propuse de proiect și de bugetul proiectului (în limba engleză). Data- limită – 26 februarie 2018 ora 16:00. Propunerile de proiecte depuse după termenul-limită nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe informații accesați: https://goo.gl/sdK1V9

III. Apel de cereri de grant

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International, Inc. lansează un apel de cereri de grant pentru modernizarea infrastructurii de post-recoltare a pomușoarelor în cadrul  companiilor consolidatoare, astfel încât să sporească capacitatea acestora de a livra volume de produs consistente, ce satisfac cerințele de calitate a piețelor externe. Data lansării: 07 februarie  2018. Data încheierii: 12 martie  2018.

Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la atribuirea granturilor și politicile interne de gestionare a granturilor ale proiectului APM.

Proiectul va organiza un atelier de pre-aplicare la data de 21 februarie 2018, ora 13.00, la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare.

Solicitanții interesați, care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea III de mai jos și care ar vrea să participe la acest atelier, sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 19 februarie 2018. Organizațiile pot delega doar o (1) singură persoană pentru participarea la atelier. Atunci când confirmați participarea, indicați dacă persoana are necesități speciale pentru a accesa facilitățile atelierului. APM nu rambursează costurile de participare. Participanții înregistrați vor primi un email de confirmare a înregistrării în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de participare.

Totodată, solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la Apel și pentru a primi îndrumări cu privire la modul de completare a formularului de solicitare, expediind întrebările lor la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la 19 februarie 2018. Pentru a ne asigura că toate întrebările sunt primite și tratate în mod corect și transparent, vă rugăm să trimiteți toate comunicările prin e-mail, nu prin apel telefonic. Pentru pachetul de aplicare COMPLET și Q & A verifică Google Drive:

 https://drive.google.com/drive/folders/10AuaISzaJWIxHhQAItZF6_UJ_z3nf27R

Angajații proiectului APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email BusinessConduct@chemonics.com.

 

Pentru mai multe detalii, inclusiv informație accesibilă în limba rusă, accesați http://civic.md/grants