Apicultorii din raion au avut parte de o instruire din partea specialiștilor din domeniu

27 aprilie 2021

La 26 aprilie curent, Direcția Agricultură și Alimentație, în comun cu Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM), Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli („UniAgroProtect”), au organizat un seminar de instruire pentru agenții economici din ramura apicolă și nu numai.

            Au fost invitaţi reprezentanţii de la ANSA și reprezentant de la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (ISPHA), care au înştiinţat apicultorii despre mai multe aspecte în dezvoltarea sectorului apicol. 

            Seminarul a fost deschis de către preşedintele raionului, Nicolae Mîndru, care a vorbit despre importanţa complexului agroindustrial în perspectiva economică de dezvoltare a raionului Șoldănești.    

            Șeful DAA, Andrei Muțuțchi, a intervenit cu un cuvânt de salut pentru apicultorii prezenți, vorbind ulterior și despre situaţia în sectorul apicol din raion. Vice-președintele ARPA „UniAgroProtect”, Iurie Malanciuc, a vorbit despre aspectele cadrului legal privind protecția albinelor contra produselor de uz fitosanitar, utilizate în agricultură, inclusiv aspectele implementării acestui proiect, dar și despre unele aspecte privind protecția albinelor în perioada prelucrării câmpurilor, fășiilor forestiere și a plantațiilor de arbuști cu produse de uz fitosanitar.

            Despre problemele apicultorilor în campaniile de stropire de primăvară, efectuate de producătorii agricoli, a vorbit membrul Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova, apicultorul Andrei Zagareanu.       

De asemenea, celor prezenți li s-a adus la cunoștință despre schemele de protecție a plantațiilor pomicole în primăvara anului 2021. Aici au fost prezentate mai multe detalii la protecția plantațiilor pomicole sâmburoase și sămânțoase de către doctorul în științe de la ISPHA, Vitalie Ciobanu. Șeful DTSA Florești/Șoldănești a ANSA, Alexandru Prodan, a informat apicultorii despre cerințele sanitar-veterinare și bazele legislaţiei în sectorul apicol.     

            Pe parcursul seminarului, apicultorii au adresat mai multe întrebări privitor la cadrul legislativ și organizatoric în sectorul apicol. Ei sunt indignați de unii agenți economici care nu permit amplasarea familiilor de albine în raza activității lor, dar și de încălcarea cerințelor legii privitor la folosirea preparatelor de uz fitosanitar.

            „Cadrul legal trebuie să fie respectat atât de producătorii agricoli din fitotehnie, cât și de deținătorii stupinelor legale și de amatorii de această îndeletnicire. La compartimentul utilizării PUF la fel vă conduce-ți de Lege, cu toate că toți agenții economici din fitotehnie au fost avertizați ca, pe parcursul perioadei de înflorire a culturilor agricole, PUF să fie folosite numai acelea din registru, care nu sunt dăunătoare. Amplasarea stupinelor cu încălcări de respectare a parametrilor de distanță, cât și afectarea apicultorilor din localitățile în cauză, v-or fi supuse examinării și se vor lua măsuri legale. Totodată, stupinele unde sunt familii bolnave și au posibilitatea de răspândire a infecțiilor sau dăunătorilor vor fi verificate de specialiștii locali ANSA”, a afirmat șeful DAA Andrei Muțuțchi.

            În cadrul seminarului toţi apicultorii prezenţi au rămas satisfăcuţi de tematicile abordate, primind consultanţă şi asistenţa necesară.

Direcția Agricultură și Alimentație