Anunţ- Seminar pentru apicultori

9 aprilie 2019

Direcția Agricultură și Alimentație în comun cu Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM), Asociația Procesatorilor și Exportatorilor din R.M. și reprezentanții de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) organizează un seminar de instruire în cadrul proiectului ”Activitatea demonstrativă și de instruire pentru
implementarea stupilor apicoli verticali pe rama de 3/4”.
La seminar se vor aborda următoarele subiecte:
– Informație despre implementarea Proiectului “Activitatea demonstrativă și de instruire pentru implementarea stupilor apicoli verticali”;
– Aspecte juridice în cadrul activitățtii de apicultor;
– Aspecte privind protecția albinelor în perioada prelucrării cîmpurilor, fîșiilor forestiere și
a plantațiilor de arbuști cu produse de uz fitosanitar;
– Stimularea familiilor de albine în primăvară și prevenirea bolilor,specificul în stupi pe rama 3/4;
– Oportunități de finanțare pentru lanțul valoric apicol;
– Cerințele și condițiile de export a mierii de albine, formarea prețului la miere și produse derivate apicole;
– Prezentarea cerințelor sanitar- veterinare în sectorul apicol.

Evenimentul se va desfășura joi, 11 aprilie, în sala de ședințe a Consiliului raional Șoldănești. La seminar sunt așteptați în special apicultorii din raion, cît și alți doritori.

Direcția Agricultură și Alimentație