ANUNŢ privind demararea consultărilor publice

8 august 2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor şi deciziilor de către Consiliul raional  Şoldăneşti, Preşedintele Raionului demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din 22 august 2019

   Scopul consultărilor este de a îmbunătăţi proiectele de decizii, astfel ca documentele finale să reprezinte o viziune consolidată, de consens a autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi a tuturor membrilor societăţii.

   Cetăţenii, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soldanesti.md.

    Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea documentelor sunt binevenite şi pot fi prezentate  persoanelor responsabile de elaborare sau secretarului consiliului raional pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 20 august 2019.

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate   Data şi ora organizării dezbaterilor publice Responsabili de organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizii
Cu privire la aprobarea executării bugetului raional pe I semestru al  anului  2019           Raportor: Iu. Prisacari, şef DGF, 15  min. Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului Raportor: Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe Consultare generală www.soldanesti.md Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe (272) 2 54 66
Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al bugetului raional Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului Raportor: Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe Consultare generală www.soldanesti.md Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe 272) 2 54 66
Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil al bugetului raional. Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului Raportor: Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe Consultare generală www.soldanesti.md Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe (272) 2 54 66
Cu privire la activitatea Secţiei Cultură, Tineret şi Sport Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului     Raportor: V.Rotaru, şef interimar SCTS, 30 min.   Consultare generală www.soldanesti.md V.Rotaru, şef-interimar SCTS (272) 2 42 38
Cu privire la activitatea Biroului Comun Informare Servicii Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului     Raportor: G.Nani, şef Secţie Economie, 15 min   Consultare generală www.soldanesti.md G.Nani, sef Secţie economie (272) 2 53.66
Cu privire la situaţia mediului ecologic în raion Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului   Raportor: L.Paierele, consilier raional   Consultare generală www.soldanesti.md  L.Paierele, şef, Inspecţia pentru Protecţia Mediului Şoldăneşti
Cu privire examinarea Raportului Inspecţiei Sociale nr.21 din 05.07.2019 şi aprobarea Planului de măsuri privind eficientizarea activităţii Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi a Copilului în scopul lichidării iregularităţilor, a implimentării recomandărilor Inspecţiei Sociale privind modul de stabilire a ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului  Raportor: V.Rusu, şef DASPFC Consultare generală www.soldanesti.md V.Rusu, şef DASFC (272) 2 59 04
 Cu privire la crearea serviciului social Respiro pentru persoane cu dizabilităţi severe şi familiile acestora Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului   Raportor: V.Rusu, şef DASPFC Consultare generală www.soldanesti.md V.Rusu, şef DASFC (272) 2 59 04
Cu privire la numirea în funcţia publică de conducere Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului                    Raportor: N.Leşanu, specialist principal, Aparatul preşedintelui, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md N.Leşanu, specialist principal în Aparatul preşedintelui (272) 2 54 60
 Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor proprietate public Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului                      Raportor: V.Coreţchi, specialist principal, Aparatul preşedintelui, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md  V.Coreţchi, specialist principal, Aparatul preşedintelui, (272) 2 52 84
Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2019-2020. Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului  Raportor: N.Mîndru, şef DÎ   Consultare generală www.soldanesti.md N.Mîndru, şef Direcţie Învăţămînt (272) 2 54 94
Cu privire la alocarea mijloacelor din componenta raională Iniţiator: N.Dorogan, preşedinte al raionului Raportor: N.Mîndru, şe DÎ Consultare generală www.soldanesti.md N.Mîndru, şef DÎ (272) 2 54 94
 Cu privire la transmiterea în gestiune a bunurilor proprietate public Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului                      Raportor: V.Coreţchi, specialist principal, Aparatul preşedintelui, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti  (272) 2 52 66
Cu privire la aprobarea actelor de inventariere       Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului              Raportor: A.Reliţchi, specialist principal, Secţia economie, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md A.Reliţchi, specialist principal,secţia economie  (272) 2 24 38
Cu privire la casarea mijloacelor fixe                 Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului    Raportor: V.Guţan, şef IMSP CS Vadul Raşcov, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md V.Guţan, şef IMSP CS Vadul Raşcov, (272)54 2 03
Cu privire la casarea mijloacelor fixe                  Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului    Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul preşedintelui, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md A.Rotari, contabil-şef, Aparatul preşedintelui, (272) 2 42 53  
Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice  aleşilor locali                 Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului      Raportor: L.Vidraşco, secretar al Consiliului raional, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md L.Vidraşco, secretar al CR (272) 2 20 57  
Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice vicepreşedintelui raionului           Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului            Raportor: L.Vidraşco, secretar al Consiliului raional, 3 min   Consultare generală www.soldanesti.md L.Vidraşco, secretar al CR (272) 2 20 57  
Cu privire la aprobarea Programului  de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru  trimestrul IV al anului 2019 Iniţiator:N.Dorogan, preşedinte al raionului Raportor:L.Vidraşco, secretar al CR Consultare generală www.soldanesti.md L.Vidraşco, secretar al CR (272) 2 20 57  

Secretarul Consiliului raional Şoldăneşti                                            L.Vidraşco