ANUNŢ privind  demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale consiliului raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară din 7 decembrie 2017

27 noiembrie 2017

  În conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Şoldăneşti, Preşedintele Raionului Şoldăneşti demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Şoldăneşti propuse pentru examinarea în şedinţa ordinară din 7 decembrie 2017

  Scopul consultărilor este de a îmbunătăţi proiectele de decizii, astfel ca documentele finale să reprezinte o viziune consolidată, de consens a autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi a tuturor membrilor societăţii.

 Cetăţenii, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soldanesti.md, rubrica transparență

  Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătăţirea documentelor sunt binevenite şi pot fi prezentate  persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate sau secretarului consiliului raional nu mai tîrziu de 06.12.2017.

Toate proiectele de decizie le puteți accesa aici: http://soldanesti.md/proiecte-de-decizii/

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate Data şi ora organizării dezbaterilor publice Responsabili de organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizii
Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al bugetului raional.

Iniţiator: S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF

Consultare generală

www.soldanesti.md

 

Iu. Prisăcari, şef DF

(272) 2 54 66

Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil al bugetului raional.

Iniţiator: S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF

Consultare generală

www.soldanesti.md

Iu. Prisăcari, şef DF

(272)2 54 66

Cu privire la examinarea  proiectului bugetului raional pentru anul 2018 Dezbateri publice

4..12.2017, ora 10.00

sala de şedinţe

www.soldanesti.md

Iu. Prisăcari, şef DF

(272) 2 54 66

Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2017

 Raportor:

Iu. Prisăcari, şef DF

Consultare generală

www.soldanesti.md

Iu. Prisăcari, şef DF

(272)2 54 66

Cu privire la mersul indeplinirii  Planului de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.

     Raportor: G.Nani, şef Secţie economie, 3 min

Consultare generală

www.soldanesti.md

G.Nani, şef Secţie Economie

(272) 2 53 83

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional Pedagogul anului

           Raportor: N.Mîndru, şef DÎ

Consultare generală

www.soldanesti.md

 

N.Mîndru, şef DÎ

(272) 2 54 94

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţămînt  în anul de studii 2017-2018

            Raportor: N.Mîndru, şef DÎ

Consultarea generală

www.soldanesti.md

 

N.Mîndru, şef DÎ

(272) 2 54 94

Cu privire la atribuirea statutului instituţie de învăţămînt de circumscripţie.

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: N.Mîndru, şef DÎ

Consultare generală

www.soldanesti.md

N.Mîndru, şef DÎ

(272) 2 54 94

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestrul I al anului 2018

 Raportor:

L. Vidraşco, secretar al CR

Consultare generală

www.soldanesti.md

L.Vidraşco, secretar al consiliului raional

(272) 2 20 57

Secretarul Consiliului raional                                                          L. Vidraşco

 

ORARUL

desfăşurării şedinţelor Comisiilor consultative de specialitate

ale Consiliului raional Şoldăneşri

 

LUNI, 4.12.2017, ora 12.00, sala de protocol a Consiliului raional

CCS ”Învăţămint, cultură, turism, sport şi culte”

1.A.Rudei, PDM

2.A.Bonari, PDM 

3.M.Nasu, PLDM

4.A.Cuceinic, PCRM

5. A.Lisa, PPPN

MARŢI, 5. 12.2017, ora 09.00, sala de protocol a Consiliului raional

CCS „Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”

1.Gh.Musteaţă

2.A.Ciudin

3.N.Barcari

4.A.Cuceinic

5.V.Macovei

6.L.Paierele

7.E.Tcaci

MARŢI,  5.12.2017, ora 11.00, sala de protocol a Consiliului raional

CCS  ”Drept şi disciplină”

1.V.Badan

2.P.Draguţa

3.M.Ioncu

4.L.Dereli

5.Iu.Cernolevschi

6.Gh.Ţara

7.E. Tcaci

Joi,  7.12.2017, ora 8.30, sala de protocol a Consiliului raional

CCS Medicină, protecţie socială şi muncă”        

1.V.Camila, PDM

2.E.Erhan, PDM

3.L.Rusu, PLDM

4.V.Bou, PCRM

5.V.Croitoru, PL

Joi,  7.12.2017, ora 8.30, sala de protocol a Consiliului raional

CCS ”Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport

1.A.Pozdîrcă, PDM

2.Iu.Cemîrtan, PDM

3.Dj.Todua, PCRM

4.I.Botnarenco, PLDM

5.I.Platon, PLDM

 

Secretarul Consiliului raional                                  L.Vidraşco