ANUNŢ privind demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale consiliului raional Şoldăneşti propuse spre examinare în şedinţa ordinară din 22 februarie 2018

5 februarie 2018

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptate a deciziilor de către Consiliul raional, aprobat prin Decizia nr. 4-8 din 30.05.2013, preşedintele raionului Şoldăneşti demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii ale Consiliului raional Şoldăneşti, propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din 22 februarie 2018.

Atât cetăţenii, cât și alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii, pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web: www.soldanesti.md.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii pot fi expediate până la 21.02.2018 pe adresa electronică: consiliu.sd@gmail.com, la numărul de telefon (0272) 2 20 57,  la adresa poștală: or. Şoldăneşti, str. 31 August 1, sau la contactele indicate în tabelul de mai jos.

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate Data şi ora organizării dezbaterilor publice Responsabili de organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizii
Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a serviciilor publice din subordine pe perioada anului 2017.

Iniţiator: S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: S.Rotundu, preşedinte al raionului

Dezbateri publice

20.02..2018, ora 10.00

sala de şedinţe

S.Rotundu, preşedinte al raionului

(272) 2 26 50

 

Cu privire la aprobarea executării bugetului raional  pe anul 2017

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF

 

 

www.soldanesti.md

Dezbateri publice

19.02.2018, ora 10.00

sala de şedinţe

Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe

(272) 2 54 66

Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al bugetului raional

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF

Consultare generală

www.soldanesti.md

Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe

(272) 2 54 66

Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil al bugetului raional.

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: Iu. Prisăcari, şef DF

Consultare generală

www.soldanesti.md

Iu. Prisăcari, şef DF

(272)2 54 66

Cu privire la aprobarea Planului operaţional  de acţiuni actualizat pentru anul 2018  întru realizarea  Strategiei  de dezvoltare durabilă a raionului Şoldăneşti pentru anii 2015-2020

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: G.Nani, şef secţie economie

Dezbateri publice

20.02.2018, ora 10.00

sala de şedinţe

www.soldanesti.md

 

 

G.Nani, şef secţie economie

(272) 2 54 83

Cu privire la activităţile de încorporare a recruţilor cu anul naşterii 1991-2000     în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil în aprilie -iulie 2018.

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor M.Şaptefraţ, locotenent, şef SAM

Consultare generală

www.soldanesti.md

M.Şaptefraţ, locotenent, şef SAM

(272) 2 23 23

Cu privire raportul financiar a ÎM Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: M.Crudu, dir. IM Centrul raional Stomatologic

Dezbateri publice

19.02.2018, ora 10.00

www.soldanesti.md

M.Crudu, dir. IM Centrul raional Stomatologic

(272) 2 58 03

Cu privire la măsurile de organizare şi desfăşurare a odihnei de vară a elevilor pentru sezonul estival 2018

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: N.Mîndru, şe DÎ

 

www.soldanesti.md

Dezbateri publice

20.02..2018, ora 10.00

sala de şedinţe

N.Mîndru, şe DÎ

(272) 2 54 94

Cu privire la alocarea mijloacelor din componenta raională

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: N.Mîndru, şe DÎ

Consultare generală

www.soldanesti.md

N.Mîndru, şe DÎ

(272) 2 54 94

Cu privire la desfăşurarea concursului raional “Cea mai amenajată instituţie preşcolară  din raion către începutul noului an de studii 2018-2019”

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

     Raportor: N.Mîndru, şef DÎ,  

 

Consultare generală

www.soldanesti.md

N.Mîndru, şe DÎ

(272) 2 54 94

Cu privire la desfăşurarea concursului raional “Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt din raion către începutul noului an de studii 2018-2019”

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

 Raportor: N.Mîndru, şef DÎ

Consultare generală

www.soldanesti.md

N.Mîndru, şe DÎ

(272) 2 54 94

Cu privire transmiterea în gestiune a unor încăperi

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raporor:V.Coreţchi, sp.princ.probleme juridice

 

Consultare generală

www.soldanesti.md

V.Coreţchi, sp.princ.probleme juridice

(272) 2 52 84

Cu privire transmiterea în gestiune a unor încăperi

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raporor:V.Coreţchi, sp.princ.probleme juridice

 

Consultare generală

www.soldanesti.md

V.Coreţchi, sp.princ.probleme juridice

(272) 2 52 84

Cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public Consultare generală

www.soldanesti.md

V.Coreţchi, sp.princ.probleme juridice

(272) 2 52 84

Cu privire la aprobarea Planului local anticorupţie al Consiliului raional Şoldăneşti pentru anii 2018-2020.

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: L.Vidraşco, secretar al  consiliului raional

Dezbateri publice

20.02..2018, ora 10.00

sala de şedinţe

L.Vidraşco, secretar al  consiliului raional

(272)2 20 57

Cu privire la transmiterea costului lucrărilor efectuate în interiorul cladirii

Inspectoratului de Politie Soldanesti

Iniţiator: S.Rotundu, preşedintele raionului

Raportor: A.Rotari, contabil-şef, Aparatul Preşedintelui

 

Consultare generală

www.soldanesti.md

A.Rotari, contabil-şef, Aparatul Preşedintelui

(272) 2 42 53

 Cu privire la transmiterea costului lucrăriloe efectuate la renovarea Casei Muzeu „Dumitru Matcovschi”.

Iniţiator: S.Rotundu, preşedintele raionului

Raportor: A.Rotari, contabil-şef , Aparatul Preşedintelui.

Consultare generală

www.soldanesti.md

A.Rotari, contabil-şef, Aparatul Preşedintelui

(272) 2 42 53

Cu privire la rezultatele evaluării performanţelor

Iniţiator: S.Rotundu, preşedintele raionului

Raportor: N.Leşanu, spec.prin. prob. Resurse umane

Consultare generală

www.soldanesti.md

N.Leşanu, spec.prin. prob. Resurse umane

(272) 2 54 60

Cu privire la conferirea gradului de calificare

Iniţiator: S.Rotundu, preşedintele raionului

Raportor: N.Leşanu, spec.prin. prob. resurse umane

Consultare generală

www.soldanesti.md

N.Leşanu, spec.prin. prob. resurse umane

(272) 2 54 60

Cu privire la desemnarea în funcţie de şef

Iniţiator: S.Rotundu, preşedintele raionului

Raportor: N.Leşanu, spec.prin. prob. Resurse umane

Consultare generală

www.soldanesti.md

N.Leşanu, spec.prin. prob. Resurse umane

(272) 2 54 60

Cu privire la normelor specifice ale  IMSP Spitalul raional

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: V.Palii, dir. Spitalul raional Şoldăneşti

Consultare generală

www.soldanesti.md

V.Palii, dir. Spitalul raional Şoldăneşti

(272)2 52 60

Cu privire la normelor specifice ale  IMSP CS Şoldăneşti Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor:C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti

Consultare generală

www.soldanesti.md

C.Balanici, CS Şoldăneşti (272) 2 52 66

 

Cu privire la normelor specifice ale  IMSP CS Cotiujenii Mari

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: M.Negru, şef IMSP CS Cotiujenii Mari

Consultare generală

www.soldanesti.md

Raportor: M.Negru, şef IMSP CS Cotiujenii Mari

(272)   74 3 50

Cu privire la normelor specifice ale  IMSP CS Răspopeni

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor:M.Stratila, şef IMSP Răspopeni

 

Consultare generală

www.soldanesti.md

M.Stratila, şef IMSP Răspopeni

(272) 45 2 16

Cu privire la normelor specifice ale  IMSP CS Olişcani

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: M.Grăjdianu, şef IMSP Olişcani

Consultare generală

www.soldanesti.md

M.Grăjdianu, şrf IMSP Olişcani

(272) 44 2 71

Cu privire la normelor specifice ale  IMSP CS Vadul-Raşcov

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: V.Guţan,  şef,CS Vadul-Raşcov

Consultare generală

www.soldanesti.md

V.Guţan,  şef, CS Vadul-Raşcov

(272)54 2 03

Cu privire la normele specificeale ÎM Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti.

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: M.Crudu, dir. IM Centrul raional Stomatologic

Consultare generală

www.soldanesti.md

M.Crudu, dir. IM Centrul raional Stomatologic

(272) 2 58 03

Cu privire la casarea unor mijloace fixe

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor: V.Palii,dir. IMSP Spitalul raional  Şoldăneşti

Consultare generală

www.soldanesti.md

V.Palii,dir. IMSP Spitalul raional  Şoldăneşti

(272) 2 52 60

 Cu privire la aprobarea  Regulamentului concursului Cu privire la evaluarea    performanţelor lucrătorilor din agricultură pentru anul 2018

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor:A.Muţuţchi, şef DAA

Consultare generală

www.soldanesti.md

A.Muţuţchi, şef DAA

(272) 2 54 86

Cu privire la aprobarea Programului  de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru  trimestrul II al anului 2017

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor:L.Vidraşco, secretar al CR

Consultare generală

www.soldanesti.md

L.Vidraşco, secretar al CR

(272) 2 20 57

Cu privire la casarea mijloacelor fixe

Iniţiator:S.Rotundu, preşedinte al raionului

Raportor Iu.Prisăcari, şef DF

Consultare generală

www.soldanesti.md

Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe

(272) 2 54 66