Anunț – Licitație publică pentru contractarea serviciilor de proiectare în domeniul Creșterii Eficienței Energetice

10 iulie 2018

 Agenția de Dezvoltare Regională Centru vă aduce la cunoștință de inițierea unei noi proceduri  de  licitație publică Nr.MSPL/GIZ/S/CE/003 pentru contractarea serviciilor de proiectare în domeniul Creșterii Eficienței Energetice din cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”/GIZ cu finanțare din sursele Uniunii Europene.

Ca rezultat al Evaluării ofertelor și Anularea Procedurii de Licitației  din data de 06.06.2018, s-a decis relaxarea cerințele din documentația de licitație, în acest sens vă aducem la cunoștință în scrisoarea dată despre modificările operate.

Obiectul achiziției va fi același, divizat pe loturi în următoarea componență;

Lot 1, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot 1);

Lot 2, Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2);

Lot 3, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” , or. Șoldănești (Lot CE 3);

Lot4, Liceul teoretic „Holercani”, s. Holercani  (Lot CE 4).

Cerințele din Documentația de atribuire care  au  fost relaxate sunt următoarele:

 1. a) La Criterii de calificare economică a fost exclusă cerința ”Rata curentă (active circulante / datorii curente) trebuie să fie de cel puțin 1 pentru fiecare dintre cei trei ani. În cazul unui consorțiu, acest criteriu trebuie să fie îndeplinit de fiecare membru.”
 2. b) La Criteriile de calificare tehnică pe loturi s-au făcut mai multe schimbări după cum urmează:
 • valoarea cumulativă a serviciilor de proiectare să fie în domeniul construcțiilor civile/eficienței energetice/construcții inginerești pentru ultimii 5 (cinci) ani,
 • Experiența prestării serviciilor de proiectare în domeniul construcțiilor civile/eficienței energetice/construcții inginerești în maxim 5 (cinci) contracte executate în ultimii 3 (trei) ani  în valoare cumulativă mai mare sau egală….,
 1. c) Un ofertant care dorește să se califice pentru mai multe loturi, trebuie să îndeplinească cerințele de calificare profesională pentru lotul cu cele mai mari cerințe.
 2. d) Garanția ofertei va constitui  1%, pentru fiecare lot în parte; din bugetul maxim disponibil pentru fiecare lot după cum urmează;
 • Lot 1. 16000 MDL;
 • Lot 2. 6000 MDL;
 • Lot 3. 12000 MDL;
 • Lot 4. 5000 MDL.
 1. e) Cuantumul garanției de bună execuție va constitui 5 % din valoarea viitorului contract, cota TVA ”0”.

Pentru informare Camera de Comerț și Industrie a RM (CCI) va  organiza serviciul de suport direct/helpdesk companiilor de proiectare în domeniile apă și sanitație și eficiență energetică  cu referință la îmbunătățirea  calității ofertelor.  Serviciul de consiliere /helpdeskul va fi asigurat  de expertiză locală și internațională  pentru perioada de  două săptămâni  în incinta CCI imediat după  lansarea de către Agențiile de Dezvoltare Regională a licitațiilor publice pentru servicii de proiectare  în perioada 16-27 iulie 2018.

Consilierea operatorilor economici va fi asigurată de:

Consultant  internațional-Tache Andreea Mirela  economic@adrmuntenia.ro

Consultant național  –  Carina Turcin carina.turcin@chamber.md

 

Adresa oficiului temporar de consiliere:

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, CCI

MD-2012, Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 151, biroul 7, etajul I

 

Tel.:    +37322 235268

Mobil: +373 68999985

+373 69161258

Cu această ocazie vă invităm să participați la licitație.

Anunțul licitației îl găsiți anexat la linkul de mai jos:

http://www.adrcentru.md/slidepageview.phpl=ro&idc=590&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/AnunturiTendere&