Anunț cu privire la inițierea elaborării deciziei ”Cu privire la optimizarea rețelei de învățământ general din raion”

21 iunie 2022

Direcția Învățământ a Consiliului raional Şoldăneşti anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind optimizarea rețelei de învățământ general din raion prin  fuzionarea  IP gimnaziului din s. Şestaci cu LT “Stefan cel Mare” din o. Şoldăneşti

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop crearea condițiilor optime pentru desfășurarea cu succes a procesului educațional în instituțiile de învățămînt în noul an școlar 2022-2023.

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite:

– numărul de elevi în descreştere: 2017 – 80 elevi;    2022 – 51 elevi;

deficit bugetar în creştere:  2017 – 266,0 mii lei;  2021 –  631,1 mii lei

– lipsa cadrelor didactice de specialitate (biologia, chimia, limba şi literatura română

 Cetăţenii satului Şestaci şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta opinii, propuneri,          recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori privind proiectul de decizie, pe adresa: Consiliul raional Şoldăneşti, strada 31 August 1, et. 3, Direcţia Învăţământ, o. Şoldăneşti

Termenul de prezentare: până la 06  iulie 2022

Persoana responsabilă:

Violeta Popa, șef  Direcție învățământ

Telefon de contact: 0272 2 54 94, e-mail: disoldanesti@gmail.com.