Anunţ! Convocarea Consiliului raional Şoldăneşti în şedinţă extraordinară

15 noiembrie 2019

DATA:      19 noiembrie 2019                             ORA:      10.00

LOCUL:  Sala de protocol  a Consiliului raional

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(2) din Legea 436/2006 privind administrația publică locală şi în baza cererii semnată de 15 consilieri raionali, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară la data de 19 noiembrie curent, ora 10.00, sala de protocol.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la alegerea preşedintelui raionului

Raportor: L.Vidraşco, secretarul consiliului raional, 3 min

  • Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului

Raportor: L.Vidraşco, secretarul consiliului raional, 3 min

  • Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor consultative de specialitate.

    Raportor: L.Vidraşco, secretarul consiliului raional, 5 min

Secretarul Consiliului raional

 Şoldăneşti,  L.Vidraşco