Anunț-consultări publice

14 septembrie 2018

A N U N Ţ 

privind consultarea publică

a PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNI ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE

 a raionului Șoldănești pentru anii 2019-2021

 

Se propune pentru consultare publică documentul Planului Local de Acțiuni în domeniul eficiență energetică pentru anii 2019-2021

Propunerile și recomandările le puteți adresa prin e-mailul acojocaru@mail.ru sau în cutia cu propuneri din holul Consiliului raional Șoldănești pană la data de 26 septembrie 2018, ora 14:00

Persoane de contact: Iurcu Victor, Cojocaru Andrei

Tel: 0 272 24250 , 25460

Documentul a fost elaborat în cadrul Proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și cu suportului Guvernului României, Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională (SIDA) și Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Elveției (SDC).

Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice