ANUNȚ-Concurs pentru suplinirea funcției de execuție vacante din cadrul Secției contabilitate bugetară

10 ianuarie 2020

Direcția finanțe a Consiliului raional  Șoldănești

anunță concurs

pentru suplinirea funcției publice de execuție vacante – specialist principal secție contabilitate bugetară

         Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web – www.soldanesti.md  și afișată pe panoul informațional la sediul consiliului raional

Condiţii specifice :

  •  Studii superioare în domeniul financiar ;
  •  1 an de experienţă profesională în domeniu;
  •  Abilități de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
  •  Cunoașterea limbii de stat citit/scris/vorbit;
  •  Cunoașterea legislației în domeniul financiar și administrației publice.

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

Data limită de depunere a dosarului de concurs  –  20 ianuarie 2020 

Contacte: tel.027225466

                     027225463