Se prelungește concursul pentru suplinirea funcțiilor publice de execuție vacante – specialist superior în secția elaborarea și administrarea bugetului și specialist în secția contabilitate bugetară

31 iulie 2018

Anunț concurs 2018 specialist superior

 

                                                                                                                                                                                                  APROB:

                                                                                                       

 

Iu.Prisacari ________                        Șeful Direcției  finanțe                                                                                   a Consiliului raional                                                                                       Șoldănești

                                                                           

Se prelungește concursul pentru suplinirea funcțiilor publice de execuție vacante – specialist superior  în secția elaborarea și administrarea bugetului și specialist în secția contabilitate bugetară

         Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web – www.soldanesti.md  și afișată pe panoul informațional la sediul consiliului raional

Condiţii specifice –

  • Studii superioare în domeniul financiar, economic ;
  • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
  • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
  • Cunoașterea limbii de stat citit/scris/vorbit;
  • Cunoașterea legislației în domeniul financiar și administrației publice.

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine: 

  1. a) formularul de participare;
  2. b) copia buletinului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii;
  4. d) copia carnetului de muncă;  
  5. f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere; 

Data limită de depunere a dosarului de concurs  –  21  august 2018 

Contacte: tel.027225466

027225463