Anunț

14 februarie 2018

  Secţia economie, aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9:00-12:00, în incinta Consiliul Raional, etajul I activează Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS),  în cadrul  căruia specialiştii  acordă consultaţii  pe domeniile:                              

– Casei  Naţionale  Teritoriale de  Asigurări   Sociale                                                                       

– Asistenţei Sociale şi  Protecţia  Familiei                                                                           

– Inspectoratul  Fiscal de Stat                                                                                              

– Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă                                                                      

– Inspecţiei Muncii

– Serviciul cadastral                                                                                                           

– Juristului Consiliului raional                                                                                             

(referitor la calcularea pensiei, intemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata inpozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare). Relaţii la tel: (0272) 2-54-83,  (0272) 2-53-66.

Graficul deplasărilor în teritoriu al Echipei mobile din cadrul

Biroului Comun de Informaţii şi Servicii Şoldăneşti pentru a. 2018

Nr. Denumirea primăriei Data deplasării
1. Gauzeni 12.01.2018
2. Parcani 09.02.2018
3. Olişcani 23.02.2018
4. Dobruşa 16.03.2018
5. Pohoarna 23.03.2018
6. Sestaci 20.04.2018
7. Răspopeni 27.04.2018
8. Cotiujenii Mari 04.05.2018
9. Rogojeni 25.05.2018
10. Climăuţi de Jos 08.06.2018
11. Vadul-Rascov 22.06.2018
12. Sămăşcani 13.07.2018
13. Fuzăuca 27.07.2018
14. Salcia 10.08.2018
15. Cuşmirca 24.08.2018
16. Poiana 07.09.2018
17. Alcedar 21.09.2018
18. Chipesca 12.10.2018
19. Cobîlea 26.10.2018
20. Glinjeni 09.11.2018
  21. Mihuleni 16.11.2018
  22. Şipca 07.12.2018