Ansamblul folcloric ”Datina” din s. Olișcani a primit titlul de colectiv-model

24 decembrie 2021

Prin dispoziția nr.56 din 16.12 2021 a președintelui raionului Șoldănești,la data de 22 decembrie, curent s-a desfășurat atestarea colectivului artistic pretendent la conferirea titlului de colectiv ,,Model”. Membrii comisiei pentru atestare au fost: Diana Dicusarî, director general al Centrului Național de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial; Oleg Volontir, muzicolog, director artistic al Centrului Național de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial; Nicolae Mîndru, preşedintele raionului Șoldăneşti; Alic Rudei, Șef Secție Cultură, Tineret şi Sport Şoldăneşti. Aducem sincere mulțumiri întregii echipe pentru atestarea şi promovarea ansamblului folcloric ,,Datina ” iar acestui colectiv le urăm baftă şi multe realizări frumoase, purtând cu demnitate titlu de colectiv ,,Model”.

Secția Cultură, Tineret și Sport