ANSA a organizat instruirea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar din grupa de pericol I și II de toxicitate

13 august 2019

În zilele de 7-8 august în incinta Sălii de protocol al Consiliului raional Şoldăneşti a avut loc instruirea agenţilor economici din raioanele Floreşti si Şoldăneşti, care sunt utilizatori de produse de uz fitosanitar de grupa de pericol I și II de toxicitate. La instruire s-a menționat despre importanța utilizării corecte al produselor de uz fitosanitar și fertilizanților, despre impactul negativ asupra sănătății omului atît direct cît și prin reziduuri de produse de uz fitosanitar în alimente, riscurile de otrăvire și, cu regret, și de deces al persoanelor.

            Conform prevederilor art. 17 al Legii 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți, ANSA împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a organizat un curs de instruire de 20 ore pentru utilizatorii de produse de uz fitosanitar de grupa de pericol I și II de toxicitate.   

La finele cursului de 2 zile, în baza evaluării, participanţilor la instruire li s-au  eliberat Certificate de perfecționare,   valabile pe un termen de 36 luni.

Până în prezent, ANSA a recepționat mai mult de 60 cereri de la utilizatorii de PUFF, care au solicitat instruiri în acest domeniu din raioanele Şoldănesti si Floreşti. La instruire au participat 51 de agenţi economici din domeniul agricol.

Zinaida Oprea, șef adjunct  Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor (Zona Floreşti-Şoldăneşti)