Angajaţii serviciului social “Asistenţă personală” au fost instruiţi

12 februarie 2020

La data de 06.02.2020, în  incinta Direcţiei Asistenţă Socială Protecţia Familiei şi Copilului Șoldănești   s-a  desfășurat un seminar de instruire cu genericul „Promovarea și apărarea drepturilor  persoanelor cu dizabilități. Protecție sau sprijin pentru persoanele cu dizabilități.” La instruire au participat 7 asistenţi personali din or. Şoldăneşti.

Seminarul  a  avut  drept   scop  consolidarea competențelor profesionale a angajaților  serviciilor  sociale cu  privire  la  drepturile  persoanelor cu dizabilități, conform legislației  în vigoare, cât  și  acordarea suportului necesar  în  exercitarea  deplină  și  în  condiții  de  egalitate  a drepturilor  și  libertăților  fundamentale  ale  omului. Asistenţii personali au apreciat instruirea drept una benefică deoarece au obţinut cunoştinţe noi şi utile la realizărea zilnică a planului individualizat de asistenţă pentru beneficiari.

          Serviciul social “Asistenţă personală” este un serviciu specializat instituit prin decizia Consiliului raional  Șoldănești nr.6-12 din 06 decembrie  2012 şi activează în baza Hotărîrii  Guvernului Nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate.

 Galbur Nina, şef Serviciu Asistenţă Personală