Andrei Lupan – omagiat în satul său de baştină

16 februarie 2019

Cu prilejul aniversării a 107 ani de la naşterea marelui poet naţional Andrei Lupan, în satul Mihuleni, localitatea sa de baştină mai mulţi amatori ai operei sale s-au adunat în fața bustului poetului pentru a-i aduce un omagiu.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Consiliului raional Şoldăneşti, funcţionari din cadrul primăriei Mihuleni în frunte cu primarul Vasile Parascovei şi un grup de elevi.
Ultimii, au declamat cu mult zel şi însufleţire versurile poetului care au reanimat spiritul de altă dată în care poetul a descris traiul băştinaşilor. Astfel , au răsunat, cele mai îndrăgite versuri ale poetului precum „Mia culpa”, „Fîntîna lui Pahoma” „Vinicer” „Lenea”. Unele din ele au provocat zîmbete, alte au cufundat în meditații pe spectatori,toate reuşind să trezească admiraţie pentru aceşti elevi care prin felul expresiv de recitare ale poemelor au dovedit că aceste mănunchiuri de versuri prin sensul lor profund și ironizator la adresa viciilor nu și-au pierdut din actualitate.
Şefa interimară a Secţiei cultură, tineret şi sport,  Valentina Rotaru a recitat şi ea cîteva strofe ale poetului, care au redat o notă pozitivă ambianţei.
Şeful Direcţiei Învăţămînt, domnul Nicolae Mîndru a menţionat următoarele:

Vin cu îndemnul, să nu uitaţi de publicistul şi poetul care în acea perioadă de încercare grea pentru cultura noastră, timp în care era greu să-ţi exprimi liber gîndurile a reușit să redea un nou suflu artei literare și ideii naționale. Mulţumesc domnului primar pentru faptul că nu a uitat de martirul neamului nostru, pentru ceea că continuă să promoveze opera marelui poet, acest lucru trebuie să-l educăm din generaţie în generaţie. Tot datorită insistenţei primarului Vasile Parascovei şi a susţinerii financiare a Consiliului Raional Şoldăneşti s-a construit acest bust în fața căruia ne aflăm astăzi .

Consider că acest omagiu adus poetului în ziua sa de naştere, trebuie făcut zilnic şi nu la o dată anume. Suntem mîndri că anume în satul Mihuleni s-a născut o asemenea personalitate şi un om cu literă mare de o valoare deosebită pentru cultura noastră şi pentru posteritate.”

Primarul la rîndul său, a mulţumit oaspeţilor pentru prezenţă,dumnealui menționînd că ” … Andrei Lupan a adus o contribuţie majoră la promovarea culturii naţionale, pentru acesta nu trebuie să dăm uitării creaţia sa , de aceea şi ne-am adunat aici să-i exprimăm tot respectul şi să-l pomenim”.
Evenimentul a luat sfîrşit cu depuneri de flori la bustul poetului.

Andrei Lupan s-a născut la 15 februarie 1912 în satul Mihuleni, Basarabia ţaristă .El a fost un important om de cultură, fiind totodată academician și a deținut funcții-cheie în conducerea RSSM, ceea ce i-a permis să aibă un cuvânt de decizie în multe probleme de cultură și de literatură de atunci.

Merită menționat faptul că a avut o contribuție remarcabilă în readucerea clasicilor literaturii române acasă, fiind unul din autorii Aleii Clasicilor din Chișinău, la editarea operelor acestora, la susținerea multor scriitori basarabeni importanți.