Alunul – cultură de perspectivă în Republica Moldova

20 mai 2019

La data de 15 mai 2019, peste 100 de antreprenori din țara noastră au participat la ”Conferința națională privind avantajele și tehnologia de cultivare a alunului în Republica Moldova”, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) în parteneriat cu grupul de antreprenori InteligentAGRO (R.M.) și Azienda Vivaistica Negro Carlo (Italia),  cu suportul Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere care își propun să aducă cultura alunului în spațiul culturilor agricole de valoare înaltă cultivate în Republica Moldova.

           Tot mai mulți agricultori sunt cointeresați de înfiinţarea unei plantaţii de alun în țara noastră, deoarece potențialul productiv al acestei culturi în Republica Moldova este destul de înalt. În țara noastră, în ultimii ani avem o creștere la suprafețele și recolta culturilor nucifere. În prezent, avem peste 26 mii hectare culturi nucifere, alunului îi revin în jur de 500 hectare. Deaceia scopul acestui eveniment a fost de a informa publicul despre avantajele și tehnologia de cultivare a alunului în condițiile Republicii Moldova, soiurile recomandate condițiilor din țara noastră, precum și costurile, oportunitățile care le oferă agricultorilor care decid să se lanseze în această afacere.

Avantajele înființării culturii alunului:

 • Cheltuieli mici de înființare
 • Cererea pe piața internațională este nesaturată  – producție care mereu își va găsi cumpărătorul
 • Existența expertizei/consultanței locale și internaționale
 • Subvenții de la Stat
 • Contracte de cumpărare a roadei
 • Soiuri rezistente la înghețuri și secetă
 • Rezistență mare la boli și dăunători
 • Cheltuieli anuale de întreținere mici
 • Profit minim anual de la întrarea în rod a plantației – 4000Euro/ha

La acest eveniment au participat și cîțiva agenți economici din raionul Șoldănești, împreună cu reprezentanții de la Direcția Agricultură și Alimentație (DAA).

           Potrivit specialiștilor DAA, în raionul Șoldănești se ocupă cu cultivarea alunului pe o suprafață de aproape 50 ha, următorii agenți economici:

 • GȚ ”Parabina Roman Tudor”, s. Sămășcani – a plantat 10 ha de alun, soiurile: Adigheiskii, Ata-baba și Cerkeskii. Plantația are vîrsta de 5 ani și pe viitor tinde spre mărirea suprafeței cu 8 ha.
 • GȚ ”Beschier Valerii”, s. Sămășcani – are plantate 16 ha, cu aceleși soiuri și dorește să mai planteze încă 9 ha
 • GȚ ”Botnarenco Oleg”, s. Socola – plantat 6 ha, soiul Gran Hale sau Uriașul mare și dorește ca pe viitor să mai planteze 30 ha de alun, soiuri italiene.
 • Întreprinderea silvică Șoldănești – 5,5 ha, ș.a.

            În cadrul conferinței, un alt subiect important discutat s-a axat pe oportunităţile de finanţare europeană disponibile pentru lansarea afecerii, programe pentru înfiinţarea livezilor de alun, investiţii în întreţinere, recoltare şi post-recoltare, la fel s-au discutat şi măsurile de subvenţionare din partea statului. Astăzi statul acordă atenție deosebită crescătorilor de culturi nucifere, îndeosebi alunului. Prin intermediul Fondului de subvenționare, aceștia sunt ajutați atît la etapa de înființare a afacerii, cît și la dezvoltarea acesteia. Pentru înființarea unui hectar de alun, statul acordă subvenții în sumă de 18 mii lei. Pentru tinerii și femeile fermieri care doresc să-și lanseze o afacere în domeniul dat, sunt acordate subvenții în avans. Valoarea maximă a sprijinului financiar constituie 65% din costuri, dar nu mai mult de 1 mil. lei. Plata subvenției în avans va fi efectuată în două tranșe. În prima tranșă vor fi transferate 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor cofinanţării din partea beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile. În cea de-a doua tranșă — 25% din valoarea subvenției, va fi oferită în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

Doritorii de a dezvolta cultura alunului au posibilitatea de a adera și la Proiectului ”Livada Moldovei”.  Valoarea minimă a alocărilor pentru investiții este de 5000 Euro. Pot fi accesate credite de până la 5 milioane Euro. Termenul de creditare este de maxim 10 ani cu o perioadă de grație de până la 4 ani. Rata dobânzii este una competitivă, de 2,8 – 4,9% pentru credite în Euro și de aproximativ 8% pentru creditele în MDL, cu o pronunțată tendință de scădere. În cadrul Proiectului  sunt acordate facilități fiscale, aplicarea cotei TVA ”Zero” și facilități la import prin scutirea de plată a taxelor și procedurilor vamale, accize și TVA la importul utilajelor sau serviciilor.

            Ulterior prezentărilor au avut loc dezbateri pe tematicile abordate, astfel încît toți participanții la seminar s-au prezentat a fi activi și entuziasmați de rolul și importanța acestor Conferințe.

Pentru mai multe detalii vă adresați la specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Șoldănești. Numere de contact: 0(272) 2-42-51

Maxim LOSENCO, specialist în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole la Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești