Aliaj subtil între ştiinţă şi artă

27 noiembrie 2017

     În Gimnaziul Sămășcani la 23 noiembrie s-a desfășurat seminarul zonal al profesorilor de matematică cu subiectul „Proiectarea evaluării procesului educațional și rezultatelor școlare din perspectiva finalităţilor educaţionale ale disciplinei Matematica”. Motto-ul lui: „Evaluarea este  întotdeauna un aliaj subtil între știință și artă”.

   Participanţii la seminar au fost întâlniţi de către elevii gimnaziului cu pâine şi sare, cu un salut de bun venit şi cu florile toamnei. Directorul  instituţiei, Inga Luca, a prezentat cartea de vizită, menţionând file din istoria gimnaziului, pagini din activitatea prezentă şi de perspectivă, accentuând tradiţiile formate şi păstrate din generaţie în generaţie.

  Cu mesaje de felicitare au venit primarul localității Sămăşcani, dna Lilia Gavrilan, și parohul Bisericii din localitate, arhimandritul Mihail Fagurel, care au luat parte la toate activitățile. Participanţii la seminar au accentuat conlucrarea şi colaborarea dintre toate structurile teritoriale la creşterea şi educaţia tinerei generaţii.
  Profesoara de matematică din gimnaziul „Dumitru Matcovschi” Vadul-Raşcov, Larisa Lomaca, a prezentat o activitate practică referitor la subiectul ,,Rolul proiectării evaluărilor şi rezultatelor școlare în procesul educațional”. Au fost demonstrate metodele eficiente ce atestă experienţa de utilizare a TIC în  evaluarea competenţelor specifice la matematică şi în special evaluarea elevilor prin teste interactive.

  Unul din obiectivele proiectate: „Studierea bunelor practici ale cadrelor didactice în vederea proiectării evaluării procesului educaţional şi rezultatelor şcolare din perspectiva finalităţilor educaţionale ale disciplinei Matematica prin intermediul activităţii în cadrul orelor, activităţii extracurriculare” a fost  realizat cu succes în cadrul celor 2 ore publice: „Numere pare și numere impare”, desfăşurată în clasa a V-a, profesoara de matematică, grad didactic II, Galina Nasu; ,,Numere întregi”, desfăşurată în clasa a VI-B, profesoară de matematică, grad didactic II, Eugenia Svinarciuc. Din punct de vedere strategic, lecţiile au avut o densitate şi o diversitate favorabilă pentru stimularea interesului cognitiv şi creativ al elevilor. Ambele profesoare au realizat diverse tipuri de evaluare: iniţială, formativă, autoevaluarea, autoevaluarea după grila  SMART, evaluarea în perechi, evaluarea prin test interactiv ş.a.

 O interdisciplinaritate bine structurată s-a urmărit în cadrul activităţii extracurriculare TVC matematic ,,Alge-Geo-Star”. Elevii au demonstrat competenţe pentru prezent şi viitor, creativitate, ingeniozitate, isteţime, agerime, performanţe în studierea matematicii. Participanţii la seminar au menţionat o conlucrare şi ajutor reciproc între elevii claselor cu instruire în limbile română şi  rusă. Bucură faptul că la nivel de instituţie în şcoala de circumscripţie Sămăşcani s-a format un colectiv de elevi cu interese comune.

 Surpriza seminarului – vizita Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din sat, organizată în colaborare cu parohul Mihail  Fagurel.

  Profesorii de matematică au plecat de la seminar cu un suport metodologic referitor la evaluarea elevilor, cu direcţii concrete de aplicare a standardelor de competenţă profesională, cu impresii plăcute despre performanţele echipei manageriale şi cadrelor didactice din Gimnaziul Sămăşcani.

Tamara CERNALEV, specialist metodist, Direcția Învățământ