Agricultorii din raion au fost informați despre oportunitățile de finanțare în anul 2022

19 aprilie 2022

Săptămâna trecută, în sala de ședințe a Consiliului raional Șoldănești, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), dar și în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), a desfășurat sesiunea de informare, în vederea accesării subvențiilor pentru anul 2022, din cadrul „Campaniei de informare – 2022” privind oportunitățile de finanțare prin prisma Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

            La eveniment, pe lîngă producătorii agricoli invitați, au participat președintele raionului Șoldănești – Nicolae Mîndru, șeful Serviciului teritorial AIPA Florești – Valeriu Movila, împreună cu reprezentanții de la AIPA Chișinău, reprezentantul ODIMM – Vadim Jora, șeful Direcției Agricultură și Alimentație (DAA) Șoldănești -Andrei Muțuțchi și reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul I.

            La deschiderea seminarului, preşedintele raionului –Nicolae Mîndru a vorbit celor prezenți despre importanţa complexului agroindustrial în perspectiva economică de dezvoltare a raionului Șoldănești.

            Șeful DAA –Andrei Muțuțchi a salutat prezența participanților și le-a comunicat despre starea actuală în sectorul agrar din raion și rezultatele obținute pentru anul precedent prin prisma Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

            Potrivit autorităților raionale, campania de informare are ca obiectiv instruirea pe larg a producătorilor agricoli, reprezentanților autorităților locale, reprezentanți ai diasporei, antreprenori, despre posibilitățile de accesare a subvențiilor post-investiționale, în avans pentru proiecte start-up, plăți directe pe cap de animal, precum și subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și muncă în mediul rural, contribuind astfel la modernizarea și dezvoltarea agriculturii din  raion.

            În cadrul discuțiilor au fost prezentate și modificările din HG 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor  Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), au fost oferite informații despre subvenționarea în avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare, implementate de AIPA în premieră în anul curent, inclusiv le-au fost comunicate fermierilor procedurile de recepționare și administrare a cererilor de subvenționare pentru anul 2022, dar și problemele ce țin de respectarea criteriilor de eligibilitate pentru obținerea acestui suport financiar din partea statului, precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce rezultă din prevederile Regulamentului de subvenționare.

            Anul acesta s-au operat mai multe modificări, dar cele mai multe vizează încurajarea investițiilor făcute de tineri, femei și migranții reveniți în țară, prin majorarea cuantumului subvenției până la 20% pentru investiții în domeniile zootehnic, procesarea producției agricole, cultivarea și creșterea fructelor și legumelor pe teren protejat și înființarea plantațiilor multianuale. În premieră din anul acesta, fermierii din sectorul zootehnic pot cumpăra tractoare pe roți de pînă la 220 cai putere, cu o stimulare din partea statului de 60 % la sută.

            Totodată ținem să vă aducem la cunoștință că în baza Ordinului nr. 56 din 29.03.2022 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost lansat apelul de recepționare a cererilor de solicitare a plăților directe pe cap de animal pentru perioada 04.04.2022 – 10.06.2022. Tot la acest capitol, deținătorii de terenuri pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare, începând cu data de 11 aprilie curent și până la 7 iulie 2022.

            Ulterior prezentărilor au avut loc dezbateri pe tematicile abordate, astfel încît toți participanții la seminar s-au prezentat a fi activi și entuziasmați de rolul acestor întruniri comune.

            Pentru mai multe detalii și pentru consultații privind Regulamentele de subvenționare doritorii se pot adresa către specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Șoldănești. Numere de contact: 0(272) 2-42-51.

Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești